Platinummade-Egitim Programı-Full Stack - Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi

2. Aşama Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi(Laravel)

Konum

Online Sınıf

(Canlı Eğitmen)

Dersin Süresi

16 Hafta, 143 Saat

Kodlamaya sağlam ve doğru bir temelle hızlı adım at.

{ Dersin Amacı }

Katılımcılar bu eğitim sonunda temel web programlama bilgisine sahip olacaklar, uçtan uca bir web projesini geliştirecek bilgi ve deneyimi kazanacaklar. Versiyon kontrol sistemi (GIT) eğitimi alacak ve eğitim süresince bu uygulamaya hakim olacaklar. Web uygulamalarının işleyişini anlayıp kendilerine ait web uygulamaları geliştirebilecekler, veri tabanı üzerinde ihtiyaç duydukları sorgulamaları yapabilecekler. Yani frontend ve backend uzmanlıklarını içeren full stack yetkinliklerini kazanarak eğitim sonunda Junior Full Stack Yazılım Uzmanı olarak yazılım ekiplerinde işe girmeye hazır olacaklar.

Katılımcılar bu aşamada ayrıca 3. Aşamada yapacakları dikey uzmanlık seçimlerinin ön hazırlığı olarak yapay zeka, oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme, proje yönetimi, analiz, siber güvenlik, test gibi alanlarda da bilgi sahibi olacaklar. Bu aşamada da teknik derslere ek olarak gerçekleşen mentorluk seanslarında alan uzmanlarıyla bir araya gelerek iş dünyası dinamiklerini tanıyacak ve başarılı iş insanlarının deneyimlerinden faydalanarak teknoloji projelerinde yer alabilme ve iş birlikleri kurma potansiyelini kazanacaklar.

{ Program Özeti }

42

Saat

PHP

20

Saat

HTML & CSS

53

Saat

LARAVEL

21

Saat

VUE.JS

136

Saat

TOPLAM

{ Kimler Katılabilir }

Platinummade Eğitimine Katılma Şartları

Öğrencilerimizin Platinummade seviyesinde eğitim alabilmeleri için Goldenmade seviyesini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Goldenmade aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenciler tekrar eğitimi almalıdırlar.

{ Platinummade Eğitim Programı }

Hafta 1
PHP Çalışma Ortamlarının Hazırlanması

• Php storm / Sublime Text / Atom / VSCode Kurulumu
• Local Sunucu Kurulumu (Laragon-Xamp)
• PHP'ye Başlangıç, Yazım Kuralları (Syntax), Açıklama Satırları
• Yorum Satırları
• Değişkenler
• Veri Tipleri
• Aritmetik Operatörler
• Atama Operatörleri
• Artırma ve Azaltma Operatörleri
• Karşılaştırma Operatörleri
• Mantıksal Operatörler
• If-Else İfadesi
• Switch Case

Hafta 2
PHP Çalışma Ortamlarının Hazırlanması

• For – Foreach Döngüsü
• While Döngüsü
• Do-While Döngüsü

Diziler

• PHP'de Dizi Oluşturmak
• PHP'de İç İçe Dizi Oluşturmak
• PHP'de Sabit Değişkenlerde Dizilerin Kullanımı

Fonksiyonlar

• PHP'de Fonksiyon Kullanımı
• PHP'de Anonim Fonksiyonlar
• Recursive Fonsiyonlar

Hafta 3
Fonksiyonlar

• Fonksiyon Varlık Kontrolü (function_exists())
• PHP7 Parametre ve Return Değişken Türü Dayatması
• PHP'de Dizi Fonksiyonları
• PHP’de String Fonksiyonları

Form İşlemleri

• POST ile Değer Göndermek / Almak
• GET ile Değer Göndermek / Almak
• REQUEST ile Değer Göndermek / Almak

Dosya ve Dizin İşlemleri

• Dosya Çağırmak (Include, Require)
• Dosya Oluşturmak/Okumak/Silmek
• Dizin Oluşturmak/Silmek
• Dizin/Dosya Olup Olmadığını Kontrol Etmek
• Dosya ve Dizinlerde CHMOD Ayarını Belirlemek
• Dizindeki Dosyaları Listelemek
• Dosya ve Dizin Adlarını Yeniden Adlandırmak / Taşımak

Oturum (Session) Yönetimi

• Oturum (Session) Başlatmak/Kullanmak/Silmek
• Çerez (Cookie) Oluşturmak/Kullanmak/Silmek
• Cookie ve Session'larda Dizi (Array) Depolamak

Dosya yükleme

• Örnek formun oluşturulması
• PHP ile Yüklenen Dosyaların Bilgilerini Almak ($_FILES)
• PHP ile Dosya Yüklemek

Hafta 4
Veritabanı (MySQL)

• Veri tabanı nedir ? Neden kullanılır ?
• phpMyAdmin Kullanımı
• Yeni veritabanı oluşturma
• Tablo Oluşturma
• Sütun (COLUMN) Oluşturmak / Listelemek / Silmek
• PRIMARY KEY ve AUTO INCREMENT Kolonlar
• Veri tabanında veri tipleri
• INSERT işlemleri
• UPDATE işlemleri
• WHERE sorguları
• AND, OR ve IN kullanımı
• İki Değer Arasındakileri Seçmek (BETWEEN)
• Verilerde Gruplama (GROUP BY) ve HAVING Kullanımı
• Verilerde Arama (LIKE)
• Delete İşlemleri
• Tablolar Arası İlişkiler
• INNER JOIN
• LEFT JOIN
• RIGHT JOIN
• COUNT(), SUM(), MIN(), MAX() Fonksiyonları

Hafta 5
Tarih ve Zaman İşlemleri

• Tarih Fonksiyonları – date(), getdate(), time()
• Tarih->UNIX ve UNIX->Tarih Değişimleri – strtotime()
• Yerel Zamanı Ayarlamak – Ön tanımlı Zaman
• Dilimini Ayarlamak (Türkçe Tarih)
• PHP'de DateTime() Sınıfı

Versiyonlama Sistemleri

• Git – Versiyonlama Sistemleri Neden Gereklidir?
• Git Arayüzlerinin Tanıtımı
• Repostory Oluşturma – Kopyalama – İlk dosyanın Repostory'ye eklenmesi
• Commit Nedir ?
• Branch Nedir ?
• PHP Projesinin GIT'e yüklenmesi
• HTML 5

Hafta 6

• CSS 3
• Responsive Tasarım

Hafta 7

• Bootstrap 4

Hafta 8

• Proje

Laravel Çalışma Ortamının Hazırlanması

• Editör veya IDE Seçimi
• Kurulum ve Host Ayarları
• Laravel'e Giriş
• Laravel Nedir ?
• Laravel Kurulumu
• Laravel Proje Yapısı

Hafta 9
E-Ticaret Projesi

• Routing İşlemleri
• Controller İşlemleri

View & Blade Template Engine

• View Oluşturma
• View Parametre Gönderme

Hafta 10

• Blade Template Engine
• Şablon Yapısı
• Hazır Şablon Sayfaları
• Laravel Frontend Yapısı

Hafta 11

• Kategori Sayfası Oluşturma
• Ürün Sayfası Oluşturma
• Sepet Sayfası Oluşturma
• Kullanıcı Sayfası Oluşturma
• Özel Hata Sayfaları

Hafta 12
Veritabanı Yapıları

• Veritabanı Ayarları
• Raw SQL Query ve Tinker Kullanımı
• Query Builder
• Eloquent ORM
• Migration
• Seeding
• Eloquent Relationships (HasOne, HasMany, BelongsToMany …)
• Mutators

Kategori Yapısı

• Kategori Migration
• Kategori Model
• Kategori Seeder
• Kategori Route
• Kategori View

Hafta 13
Ürün Yapısı

• Ürün Migration
• Ürün Model
• Ürün Seeder
• Ürün Route
• Ürün View
• Ürün Sayfalandırma
• Ürün Arama

Kullanıcı İşlemleri

• Kullanıcı Migration
• Kullanıcı Model
• Kullanıcı Kayıt
• Laravel Validation İşlemleri

Hafta 14

• Mail Gönderim İşlemleri
• Aktivasyon İşlemleri
• Kullanıcı Giriş-Çıkış İşlemleri
• Auth Middleware Kullanımı

Yönetici sayfaları

• Yönetici Master Blade Sayfaları
• Yönetici Şablonu
• Yönetici Giriş-çıkış
• Yönetici Middleware yapısı

Yönetim Paneli Kategori sayfaları

• Kategori Ekleme
• Kategori Listeleme
• Kategori Silme
• Kategori Güncelleme
• Alt Kategori İşlemleri

Yönetim Paneli Ürün sayfaları

• Ürün Ekleme
• Ürün Listeleme
• Ürün Silme
• Ürün Güncelleme
• Ürün Arama,Sayfalandırma
• Ürün Detaylarını Kaydetme
• Ürün Resmi yükleme
• Cache Yapısı, Dil Dosyaları

Hafta 15

REST API

Vue.JS Giriş

• Vue.js nedir
• Single Page Application Nedir?
• Vue.js'in Avantajları
• Kurulum İşlemleri
• Çalışma Klasörünü ve Dosyaları Ayarlama

Vue.JS Temel Yapılar

• Vue Instance
• Instance Lifecycle
• Data Binding
• Attribute Binding
• Class Binding
• Conditional Class Binding
• Style Binding
• Array Data Binding
• Event Handling

Hafta 16

• Uygulama
• Conditional Rendering
• Computed Property – Computed
• Computed Property – Setter
• Computed Property – Metot Farkı
• Computed Property – Listeleri Filtreleme
• Watchers
• Form Binding – Input, TextArea
• Form Binding – Checkbox, Select
• Form Binding – Radio
• Form Binding – Dinamik Liste
• Form Validation
• Local Filter
• Global Filter
• Custom Directive

Hafta 17

• Proje
• E-Ticaret Projesi Sepet Fonksiyonu

Hafta 18
Workshop

• Yapay Zeka
• Siber Güvenlik

Hafta 19
Workshop

• Mobil Programlama
• Oyun Geliştirme

Hafta 20
Workshop

• Proje Yönetimi
• Analiz
• Kullanıcı Deneyimi
• Test

Mentorluk

Platinummade eğitimi alan öğrencilerimiz 10 adet mentörlük eğitimi almaya hak kazanırlar.

Menötürlük eğitimlerimizin katkıları nelerdir?

• Alanında uzman kişiler ile tanışma fırsatı

• Gelecekte atacağın adımların şekillenmesini sağlamak

• İlgi duyulan alanın belirlenmesi ve yol haritası oluşturma

• İş ve staj imkanı

• Yazılım kullanan farklı sektörler hakkında bilgi edinme imkanı

{ Başvuru Formu }