Platinummade-Egitim Programı-ASP.Net(MVC) - Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi

2. Aşama Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi(ASP.Net)

Konum

Online Sınıf

(Canlı Eğitmen)

Dersin Süresi

16 Hafta, 143 Saat

Kodlamaya sağlam ve doğru bir temelle hızlı adım at.

{ Dersin Amacı }

Katılımcılar bu eğitim sonunda temel web programlama bilgisine sahip olacaklar, uçtan uca bir web projesini geliştirecek bilgi ve deneyimi kazanacaklar. Versiyon kontrol sistemi (GIT) eğitimi alacak ve eğitim süresince bu uygulamaya hakim olacaklar. Web uygulamalarının işleyişini anlayıp kendilerine ait web uygulamaları geliştirebilecekler, veri tabanı üzerinde ihtiyaç duydukları sorgulamaları yapabilecekler. Yani frontend ve backend uzmanlıklarını içeren full stack yetkinliklerini kazanarak eğitim sonunda Junior Full Stack Yazılım Uzmanı olarak yazılım ekiplerinde işe girmeye hazır olacaklar.

Katılımcılar bu aşamada ayrıca 3. Aşamada yapacakları dikey uzmanlık seçimlerinin ön hazırlığı olarak yapay zeka, oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme, proje yönetimi, analiz, siber güvenlik, test gibi alanlarda da bilgi sahibi olacaklar. Bu aşamada da teknik derslere ek olarak gerçekleşen mentorluk seanslarında alan uzmanlarıyla bir araya gelerek iş dünyası dinamiklerini tanıyacak ve başarılı iş insanlarının deneyimlerinden faydalanarak teknoloji projelerinde yer alabilme ve iş birlikleri kurma potansiyelini kazanacaklar.

{ Kimler Katılabilir }

Platinummade Eğitimine Katılma Şartları

Öğrencilerimizin Platinummade seviyesinde eğitim alabilmeleri için Goldenmade seviyesini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Goldenmade aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenciler tekrar eğitimi almalıdırlar.

{ Platinummade Eğitim Programı }

Hafta 1
Web Uygulama Geliştirmeye Giriş

• Web Uygulaması Nedir?
• HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi
• HTTP Response ve Request

ASP.NET Geliştirme Modeli

• ASP.NET Yapısının Genel Mimarisi
• ASP.NET ve IIS Entegrasyonu

Hafta 2

• ASP.NET Uygulama Mimarisi
• ASP.NET MVC Uygulama Döngüsü
• MVC Uygulamasının Host Edilmesi

ASP.NET Application Lifecycle ve MVC İlişkisi

• HttpApplication Kavramı
• HttpModule Kavramı ve Routing Module
• HttpHandler Kavramı, MVCHttpHandler ve Çalışma Prensibi
• MVC ile “Hello World" Uygulaması

Hafta 3
MVC Framework'e Giriş

• Neden MVC?
• MVC Framework'un Ana Bileşenleri
• İsimlendirme Kuralları
• MVC Framework Çalışma Mimarisi
• MVC Pipeline
• MVC Proje Şablonu (Bundle Kavramı ve Dosya Yapısı)

Hafta 4
Temel Web Nesnelerinin Anlaşılması

• Session Kavramı ve Yönetimi
• Application ve Global.asax Kavramı
• Cookie ile Çalışmak
• Session Nesnelerinin Saklanması

Razor Sözdizimi ve Temelleri

• ASPX Standart Sözdizimi
• Razor Sözdizimi ve Yazılım Kuralları
• View ve Kod Arasındaki İletişim

Hafta 5
Model Kavramının İncelenmesi ve Veritabanı İşlemleri

• ASP.NET MVC ile Veri Uygulaması Geliştirme
• Model Kavramı nedir?
• EF ve Model Bindigin
• Entity Altyapısının İstemci ile Entegrasyonu

Hafta 6

• ASP.NET Scaffolding
• Örnek Proje Geliştirme

Controller Kavramının İncelenmesi

• Action Kavramı ve Controller Sınıfı
• Controller Action Invoker Mekanizması (Action Mapping)
• Model Binding

Hafta 7

• ActionResult ile Farklı Rendering Mekanizması (View, Json, String vs..)
• Action Filtreleri
• Örnek Proje Geliştirme

View Katmanının İncelenmesi

• ViewData, TempData Nesneleri
• ViewPage ve Type Safe ViewPage
• Partial View
• URL ve Kontrol Üretme Sınıfları

Hafta 8

• View il Controller Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri
• Özel View Şablonu Geliştirme
• Farklı View Motorları ile Çalışma
• View Üzerinde Javascript Kullanımı
• Örnek Proje Geliştirme

Route ve URL Mapping Altyapısının İncelenmesi

• Route / Controller Eşleştirme Algoritması
• Outbound Route Matching Algoritması
• Özel Route Değişkenleri
• Route Constraint Kavramı

Hafta 9
Web Uygulamalarında İleri Uygulamalar

• ASP.NET Caching Uygulamaları
• Dağıtık Session Yönetimi
• ASP.NET MVC Uygulamalarının Güvenliği

Hafta 10

• ASP.NET MVC Uygulamalarının Hata Yönetimi
• ASP.NET MVC Ajax Uygulamaları

Hafta 11

• CAPTCHA Uygulaması
• Localization ve Trace İşlemleri
• Örnek Proje Geliştirme

WebAPI Uygulamaları

• REST Servis Nedir?
• WebAPI Altyapısı ve Mimarisi

Hafta 12

• PUT,DELETE ve Diğer Post Yöntemleri
• APIController ve Response Yönetimi
• WebAPI Route ve Action Kavramları

Hafta 13

• WebAPI ve Client Uygulamaları (API Call)
• OData Mimarisi

Hafta 14
MVC Framework'un Genişletilmesi

• Özel Route Constraint Tanımlama
• Özel Route Handler Tanımlama

Hafta 15

• Özel View Engine Tanımlama
• Özel Filtreler Tanımlama

Hafta 16

• Özel Model Binder Nesneleri
• Özel Action Selector Tanımı
• Özel Controller Seçici Sınıf Geliştirme

Hafta 17

• Proje
• E-Ticaret Projesi Sepet Fonksiyonu

Hafta 18
Workshop

• Yapay Zeka
• Siber Güvenlik

Hafta 19
Workshop

• Mobil Programlama
• Oyun Geliştirme

Hafta 20
Workshop

• Proje Yönetimi
• Analiz
• Kullanıcı Deneyimi
• Test

Mentorluk

Platinummade eğitimi alan öğrencilerimiz 10 adet mentörlük eğitimi almaya hak kazanırlar.

Menötürlük eğitimlerimizin katkıları nelerdir?

• Alanında uzman kişiler ile tanışma fırsatı

• Gelecekte atacağın adımların şekillenmesini sağlamak

• İlgi duyulan alanın belirlenmesi ve yol haritası oluşturma

• İş ve staj imkanı

• Yazılım kullanan farklı sektörler hakkında bilgi edinme imkanı

{ Başvuru Formu }