Platinummade Öğrenci - Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi

2. Aşama Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

Full Stack yazılımcı olarak çalışmaya hazır ol.

{ Dersin Amacı }

Bu eğitim sonunda temel web programlama bilgisine sahip olacaksın, uçtan uca bir web projesini geliştirecek bilgi ve deneyimi kazanacaksın. 
Yani frontend ve backend uzmanlıklarını içeren full stack yetkinliklerini kazanarak eğitim sonunda Junior Full Stack Yazılım Geliştiricisi olarak yazılım ekiplerinde işe girmeye hazır olacaksın.

Ayrıca bu aşamada 3. Aşamada yapacağın dikey uzmanlık seçimlerinin ön hazırlığı olarak; yapay zeka, oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme, proje yönetimi, analiz, siber güvenlik, test gibi alanlarda da bilgi sahibi olacaksın. Teknik derslere ek olarak 10 adet mentorluk seansından sorumlu olacaksın ve bundan sonra hayatın boyunca tüm mentorluklara katılabileceksin.

{ Puan Politikası }

Nedir?

Potansiyelinin en iyi haline dönüşmek için; alacağın eğitimde teknik bilginin yanında bazı sorumlulukların var.

 • Eğitim boyunca belirtilen sorumlulukları tam olarak yerine getirirken puan toplayacaksın.
 • Topladığın puanlara göre alacağın sertifikanın “Başarı Sertifikası” ya da “Katılım Sertifikası” olduğunu belirlemiş olacaksın.
 • Belirli bir puanı geçersen sonraki aşamadan burslu bir şekilde faydalanabileceksin. 

Nasıl Puan Toplanır?

1) Derse tam katılım sağlayarak. Koşulları;
– Derslere zamanından önce katılmak.
   (09:00'da başlayan derse en geç 08.59'da giriş yapmış olmak.)
– Derste kamerayı sürekli açık tutmak.
– Ders bitimine kadar online sınıf ortamında bulunmak.

2) Mentorluk görüşmesine tam katılım sağlayarak. Koşulları;
– Mentorluk görüşmelerine zamanından önce katılmak.
   (20:00'de başlayan görüşmeye en geç 19.59'da giriş yapmış olmak.) 
– Mentorluk görüşmelerinde kamerayı sürekli açık tutmak.
– Mentorluk görüşmelerine en az 90 dakika katılmak.

3) Verilen görevleri yerine getirerek. Koşulları;
– Verilen görevleri talimatlara tam olarak uyarak yapmak.
– Verilen görevleri zamanından önce teslim etmek.
   (Teslim tarihi 12:00 olan ödev için en geç 11:59'da teslim etmiş olmak.)

Neden Var?

 • Dersler işlenmeye tam olarak vaktinde başlar. (Başlangıç saati 09:00.00 olan dersler için, eğitmen 09:00.00'da dersi anlatmaya başlar.)
  Derse zamanından önce gelerek, bulunduğun ortamdaki düşüncelerinden uzaklaşıp derste anlatılacaklara zihnini hazırlayabileceksin.
  Derse zamanından önce gelerek, sınıf arkadaşların ile senkronize bir şekilde eğitimden faydalanacaksın. 
 • Eğitim boyunca kameranı sürekli açık tutarak gerçek bir sınıf deneyimi yaşayacaksın. Eğitmeninin seni tam olarak anlayacak ve geri bildirimlerde bulunarak eğitimin etkisi artacak.
 • Verilen görevleri yerine getirerek öğrendiğin bilgileri pekiştirirken bir yandan da kişisel gelişimine katkı sağlayacaksın.
 • Zamanlama konusuna dikkat ederek zaman yönetimi becerilerin artacak.
 • Bunların sana etkisi:
 • öğrenme sürecinle ilgili farkındalığını arttırmak,
 • takım çalışması becerilerini geliştirmek,
 • profesyonel hayatın gerektirdiği disiplini alışkanlık haline getirmek
 • ve alacağın eğitimden en verimli şekilde faydalanmak olacaktır.
 • Önemli not 1: Bu aşamada sadece ders katılımlarından ve değerlendirme ödevlerinden puan alacaksın. Eğitmenin verdiği ödevlerin puanlamaya bir etkisi olmayacak.
 • Önemli not 2: Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz elektriklerin kesilmesi, trafikten dolayı gecikme, sınavının olması gibi durumlar olabileceği için puan tablosundaki kriterler arasında büyük puan farkları var. Yani; istemeden yaşadığın gecikmeler veya dersi kaçırmalar puan tablosuna göre büyük bir kayıp yaşamana sebep olmayacak. Bunlar alışkanlık haline geldiği durumda düşük puan durumuyla karşılaşabilirsin.

Görevlerden ve online oturumlardan alacağın puanlar

Etkinlik Toplam Puan
Derse katılım
Hafta içi ders günleri 2 puan X 3 gün X 19 Hafta
Hafta sonu ders günler 3 puan X 2 gün X 19 Hafta
114
Mentorluk katılım
10 adet mentorluk X 2 puan
20
Görev
29 adet görev X 2 puan
(19 haftalık ders değerlendimesi, 10 mentorluk değerlendirmesi)
58
Toplam Puan 192

Puan sonucuna göre hak kazanacağın sertifika türü ve burs

Puan Durumu Sonuç Sertifika
180 – 192 puan 3. Aşama için %15 burs Başarı Sertifikası
170 – 179 puan 3. Aşama için %10 burs Başarı Sertifikası
160 – 169 puan 3. Aşama için %5 burs Başarı Sertifikası
140 – 159 puan 3. Aşama için burs alamaz Başarı Sertifikası
120 – 139 puan 3. Aşama için burs alamaz Katılım Sertifikası
100 – 119 puan 3. Aşama için burs alamaz Sertifika alamaz
0 – 100 puan 3. Aşamaya geçemez Sertifika alamaz

{ Eğitim İçeriği }

Hafta 1
ASP.NET Core MVC'ye Giriş
 • Web Uygulaması Nedir?
 • HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi
 • HTTP Response ve Request
 • Neden MVC?
 • MVC Framework'un Ana Bileşenleri
 • İsimlendirme Kuralları
ASP.NET Core MVC Proje Yapısı
 • ASP.NET Yapısının Genel Mimarisi
 • ASP.NET ve IIS Entegrasyonu
 • ASP.NET Uygulama Mimarisi
 • ASP.NET MVC Uygulama Döngüsü
 • MVC Framework Çalışma Mimarisi
 • MVC Pipeline
 • MVC ile “Hello World" Uygulaması
Hafta 2
Route ve Controller Yapısı
 • Route / Controller Eşleştirme Algoritması
 • Outbound Route Matching Algoritması
 • Özel Route Değişkenleri
 • Route Constraint Kavramı
 • Özel Route Constraint Tanımlama
 • Action Kavramı ve Controller Sınıfı
 • Controller Action Invoker Mekanizması (Action Mapping)
 • Model Binding
 • ActionResult ile Farklı Rendering Mekanizması (View, Json, String vs..)
 • Action Filtreleri
Hafta 3
View Yapısı
 • Razor Sözdizimi ve Yazılım Kuralları
 • ViewData, TempData Nesneleri
 • ViewPage ve Type Safe ViewPage
 • Partial View
 • URL ve Kontrol Üretme Sınıfları
 • View il Controller Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri
 • View ve Kod Arasındaki İletişim
 • Özel View Şablonu Geliştirme
 • Farklı View Motorları ile Çalışma
 • View Üzerinde Javascript Kullanımı
 • MVC Proje Şablonu
Hafta 4
Area Yapısı
 • Area yapıları oluşturma
 • Admin panel örneği
 • Route tanımları
Hafta 5
Model Yapısı
 • Model tanımlama
 • Model validation
 • Model binding
Hafta 6
Form Uygulamaları
 • Form ElemenlarıOluşturma
 • Form Validation
 • Form Verilerini işleme
Hafta 7
JavaScript Uygulamaları
 • JavaScript Dosyalarının Kullanımı
 • ASP.NET MVC Ajax Uygulamaları
 • CAPTCHA Uygulaması
Hafta 8
State Yapıları
 • Session Kavramı ve Yönetimi
 • Cookie ile Çalışmak
 • Application State
Hafta 9
Authentication ve Authorization Yapıları
 • Authentication ve Authorization Kavramları
 • Sayfaları Yetkilendirme, Session, Cookie, JWT
 • Özel Yetki Yapılarının Kullanımı
Hafta 10
Database Yapısı
 • ASP.NET MVC ile Veri Uygulaması Geliştirme
 • Model Kavramı nedir?
 • EF ve Model Binding
 • Entity Altyapısının İstemci ile Entegrasyonu
 • ASP.NET Scaffolding
Hafta 11
Katmanlı Mimari ile Proje Oluşturma

Projenin Oluşturulması

Hafta 12
Web API Uygulaması
 • REST Servis Nedir?WebAPI Altyapısı ve Mimarisi
 • PUT,DELETE ve Diğer Post Yöntemleri
 • APIController ve Response Yönetimi
 • WebAPI Route ve Action Kavramları
 • WebAPI ve Client Uygulamaları (API Call)
Hafta 13
 • Web API Projesi
 
Hafta 14
Middleware Yapısı
 • Middleware yapıları
Filter Yapısı
 • Özel Filtreler Tanımlama
Configuration Yapısı
 • Configuration Dosyaları
 • Configuration Dosyalarından Veri Okuma
Hafta 15
Error Handling Yapısı
 • ASP.NET MVC Uygulamalarının Hata Yönetimi
 Log Yapısı
 • Log yapısı konfigrasyonu
Cache Yapısı
 • ASP.NET Caching Uygulamaları
 • Dağıtık Session Yönetimi (Redis)
Hafta 16
File Yapısı
 • Dosya Kullanımları, Upload, Download İşlemleri
Publishing ve Deployment Yapıları
 • MVC Uygulamasının Host Edilmesi
 • ASP.NET MVC Uygulamalarının Güvenliği
Hafta 17
Workshop

• Yapay Zeka
• Siber Güvenlik

Hafta 18
Workshop

• Mobil Programlama
• Oyun Geliştirme

Hafta 19
Workshop

• Proje Yönetimi
• Analiz
• Kullanıcı Deneyimi
• Test

Mentorluk

Menötürlük eğitimlerimizin katkıları nelerdir?

• Alanında uzman kişiler ile tanışma fırsatı

• Gelecekte atacağın adımların şekillenmesini sağlamak

• İlgi duyulan alanın belirlenmesi ve yol haritası oluşturma

• İş ve staj imkanı

• Yazılım kullanan farklı sektörler hakkında bilgi edinme imkanı