Siliconmade-Egitim Programı(Full Stack II) - Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi

3. Aşama İleri Seviye Yazılım Uzmanlığı Eğitimi(Full Stack II)

Konum

Online Sınıf

(Canlı Eğitmen)

Dersin Süresi

16 Hafta, 143 Saat

Kodlamaya sağlam ve doğru bir temelle hızlı adım at.

{ Dersin Amacı }

Teknoloji geliştiricinin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmasını sağlayan üst seviye dikey eğitimlerdir. Bu aşamada katılımcılar ilgi alanlarına göre 5 farklı uzmanlığa ayrılırlar. Seçtikleri alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile çalışarak global bir vizyon kazanacak ve ileri seviye uzmanlıklarını uygulamalı olarak geliştirebilecekleri, güncel iş dünyası dinamiklerine entegre, kapsamlı bir eğitimden geçecekler. Seçilen uzmanlık alanı tamamlandığında başarılı mezunlar, kazandıkları ileri seviye web programlama bilgisiyle kurumlarda alan uzmanı olarak işe başlayacak yetkinliğe sahip olacaklar.

{ Kimler Katılabilir }

Siliconmade Eğitimine Katılma Şartları

Öğrencilerimizin Siliconmade seviyesinde eğitim alabilmeleri için Platinummade seviyesini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Platinummade aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenciler tekrar eğitimi almalıdırlar.

{ Siliconmade Eğitim Programı }

Hafta 1
Modern Web ve ihtiyaçları
Hafta 2
Detaylı Laravel çalışma yapısı

• Lifecycle
• DependencyI njection

Hafta 3

• Service Container
• Service Provider

Hafta 4
Event Based Programming

• Events
• Listeners
• Broadcasting
• Web Socket

Hafta 5
Asenkron İşlemler

• Queue

Hafta 6

• Job
• Horizon

Hafta 7
Artisan Konsol Komutları Oluşturmak
Hafta 8
Zamanlanmış Görevler
Hafta 9
Full-TextSearch

• Scout

Hafta 10
Dış API Erişimi ve Kullanımı

• HTTPClient
• Guzzle

Hafta 11
API Geliştirme

• JSON Responses
• API Resources

Hafta 12

• JWT
• Sanctum

Hafta 13
Vue.js

• Two-Way Data Binding
• Component Yapısı ve işleyişi
• Şartlı gösterimler
• Döngüler

Hafta 14

• Temel ve Hesaplanmış veri
• İzleyiciler
• VueRouter

Hafta 15
Vuex
Vuetify
Hafta 16
Proje
Mentorluk

Goldenmade eğitimi alan öğrencilerimiz 10 adet mentörlük eğitimi almaya hak kazanırlar.

Menötürlük eğitimlerimizin katkıları nelerdir?

• Alanında uzman kişiler ile tanışma fırsatı

• Gelecekte atacağın adımların şekillenmesini sağlamak

• İlgi duyulan alanın belirlenmesi ve yol haritası oluşturma

• İş ve staj imkanı

• Yazılım kullanan farklı sektörler hakkında bilgi edinme imkanı

{ Başvuru Formu }