Lorem Ipsum - Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi
Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi > Lorem Ipsum
-->

Lorem Ipsum

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek, buraya metin gelecek’ yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır.