Lorem Ipsum - Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi
Siliconmade Academy - Yazılım Eğitimi > Lorem Ipsum
-->

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum , dizgi ve baskı uygulamaları kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numunesi oluşturmak için bir yazı galerisini kullanarak 1500’lerden beri kullanılan sahte metinler olarak kullanılır.