{ Giriş }

Siliconmade Academy, yetiştirdiği ve bir araya getirdiği insanlar ile topluma ortak fayda sağlayabilecek projeler üretmek amacıyla kurulmuş bir teknoloji ailesidir. Dünyamızın sahip olduğu problemlerin tamamının teknoloji ile çözülebileceğini biliyoruz. Bunun için dünyanın sorunlarının farkında olan sorumluluk sahibi teknoloji geliştiricilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Siliconmade Academy, yetkin teknoloji geliştirme takımları yetiştirerek, etki girişimlerinin başarıya ulaşmasında rol oynamaktadır.

Sorumluluk sahibi ve teknik olarak yetkin yazılımcıların yetiştirilmesinde ve topluma kazandırılmasında, eğitimden sonra en önemli görev Siliconmade Network içerisindeki staj sağlayıcı şirketlere düşmektedir. Şirketler, 6 ay staja aldığı mezunlarımıza verdiği görev ve sorumluluklar ile gelişimlerine katkıda bulunurken; ileri seviye teknoloji geliştirici eğitimini başarıyla tamamlamış, disiplinli, ekip çalışmasını öğrenmiş, iletişimi kuvvetli ve çevreye duyarlı mezunlarımızı kadrolarına alma şansına sahip olmaktadır.

{ Staja ve İşe Yerleştirme
Desteği Programı Nedir? }

Siliconmade Academy Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı’nda katılımcılar çeşitli atölye ve programlarla desteklenerek staja ve işe yerleşme konusunda tam donanımlı hale getirilir. Bu atölyeler ve programlar arasında CV Hazırlama Atölyesi, Etkili LinkedIn Kullanımı, GitHub Proje Sunumu, Mülakat Simülasyonları, Geri Bildirimler ve benzeri oturumlar yer alır. Süreç boyunca desteklenen ve iş hayatına donanımlı hale gelen öğrencilerden gerçek mülakatlara katılması beklenir. Katıldığı görüşmeleri ve görüşme sonuçlarını İnsan Kaynakları birimine iletmesi istenir. Görüşmelerden alınan geri dönüşlere bağlı olarak yeni aksiyonlar alınır. Şirketlerin ihtiyacına uygun olarak adayların staja ve işe yerleşmesi sağlanır.

{ Kimler Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı’na Kabul Edilir? }

Siliconmade Academy’nin 4 aşamalı eğitim yolculuğunun her aşamasından Başarı Belgesi alarak tamamlayan öğrenciler Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı’na kabul edilir. Programa kabul edilen öğrenciler; Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı’nın hazırlık sürecinin gerekliliklerini -Siliconmade Academy yönlendirmelerine uyum sağlayarak- zamanında, tam ve eksiksiz şekilde başarıyla tamamlamalıdır.

{ Hangi Şirketler Staj Yeri Ağına Dahil Olabilir? }

İleri seviye teknoloji geliştirici eğitimini başarıyla tamamlamış, disiplinli, ekip çalışmasını öğrenmiş, iletişimi kuvvetli ve çevreye duyarlı, yazılım geliştiriciler ile çalışarak ve geleceğin inşasında yer alacak şirketler staj yeri ağına dahil olabilir.

Siliconmade Academy Staj Yeri Ağı’na dahil olmak için şirketlerin stajyerin gelişiminden sorumlu olabilecek yetkili lider yazılımcılara sahip olması gerekmektedir.

{ Staj Yeri Ağı’na dahil olan şirketlerin katkıları nelerdir? }

{ Staja ve İşe Yerleştirme
Programı Hazırlık Süreci }

Siliconmade Academy, 4 Aşamalı eğitim programından başarıyla mezun olmuş stajyer adaylarını, 4. aşama eğitiminin bitmesinin ardından, sınıfa özel başlatılacak olan Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı’na dahil eder. Bu programda adaylar öncelikle hazırlık sürecinin adımlarını başarıyla tamamlamalıdır. Hazırlık süreci 5 aşamadan oluşur.

 1. CV Hazırlama
  • CV Hazırlama Atölyesine katılım
  • CV hazırlama
  • CV incelenmesi

  • Onaylanması durumunda bu adım tamamlanır
  • Onaylanmaması durumunda alınan geri bildirimler ile tekrar CV hazırlama adımına dönülür.

 2. Etkili Linked-in Kullanımı Atölyesi
  • Etkili LinkedIn Kullanımı Atölyesine katılım
  • Linked-in profili hazırlama
  • Linked-in profilinin incelenmesi

  • Onaylanması durumunda bu adım tamamlanır
  • Onaylanmaması durumunda alınan geri bildirimler ile tekrar Linked-in profili hazırlama adımına dönülür.

 3. Github Projesi Hazırlama
  • Github’a alınan eğitim ile ilgili minimum 2 adet proje eklenmesi.
  • Github’a eklenen projelerin sözel sunumları için powerpoint sunumunun hazırlanması.
  • Github projelerinin ve Powerpoint sunumunun eğitmen tarafından incelenmesi

  • Onaylanması durumunda Teknik Mülakat adımına geçilir.
  • Onaylanmaması durumunda alınan geri bildirimler ile tekrar Github’a eklenen projelerin sözel sunumları için powerpoint sunumunun hazırlanması. adımına dönülür.

 4. Teknik Mülakat Simülasyonu

 5. İnsan Kaynakları Mülakat Simülasyonu

{ Staja ve İşe Yerleştirme
Programı Mülakat Süreci }

Hazırlık sürecini başarıyla tamamlayan stajyer adayı staja kabul edilmeye hazırdır. Bunun için yapması gereken kendi bulduğu staj ve iş ilanları ile birlikte, Linked-in’den staj yapmak istediği alan ile ilgili kişilere ulaşarak gerçek mülakatlara girmeye başlamaktır.

Bu aşamada adaydan 10 adet gerçek mülakat yapması ve tamamından olumlu ve olumsuz geri bildirim alması gerekir.

Aday, 10 görüşme tamamlanana kadar başvurmaya devam etmelidir.

10 görüşmenin sonunda 2 ihtimal bulunmaktadır.

 1. Aday staja veya işe yerleşir
 2. Aday 10 adet geri bildirim ile staja veya işe yerleştirme sürecine devam eder.
  • Bu durumda aday, geri bildirimleri Siliconmade Academy ile birlikte değerlendirir ve ihtiyaç durumunda adaya özel uygulanan gelişim programı ile aday staja yerleşene kadar desteklenmeye devam eder.

{ Süreçten Ayrılma }

4 aşamalı Siliconmade Academy eğitim sürecinin her adımını başarıyla tamamlamayan, verilen görevleri zamanında, tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyen öğrenci, staja / işe yerleşme desteğini kaybeder.

Stajyer, staj teklifi almasına rağmen kabul etmediği durumda staj ve işe yerleştirme desteğini kaybeder.

{ Sıkça Sorulan Sorular }

Siliconmade Academy’nin 4 aşamalı eğitim yolculuğunun her aşamasından Başarı Belgesi alarak mezun olan ve Staja ve İşe Yerleştirme Destek Programı’nın hazırlık sürecinin gerekliliklerini -Siliconmade Academy yönlendirmelerine uyum sağlayarak- zamanında, tam ve eksiksiz şekilde başarıyla tamamlayan öğrenciler Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı’na katılır. Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı hazırlık sürecinde CV Hazırlama Atölyesi, Etkili LinkedIn Kullanımı, GitHub Proje Sunumu, İnsan Kaynakları Mülakat Simülasyonu, Teknik Mülakat Simülasyonu, Geri Bildirimler ve benzeri oturumlar yer alır, bu süreç ek oturumlar ve aktivitelerle desteklenebilir. Hazırlık süreci sınıfın takvimine göre değişiklik gösterebilir. Hazırlık sürecini ve gerekliliklerini -Siliconmade Academy yönlendirmelerine tam uyum sağlayarak- başarıyla tamamlayan öğrenciden firmalara başvuruda bulunarak gerçek mülakatlara katılması beklenir. Bu firmalar öğrencininin kendisinin bulduğu firmalarda olabilir, Siliconmade Academy networkünde yer alan firmalarda olabilir.

Dönemsel olarak şirketlerin ihtiyaçlarına göre staj ve iş planlamaları güncellenir. Şirketler online görüşme veya yüz yüze görüşme tercih edebilir. İki durumda da stajyer adayı bu görüşmelere katılmak durumundadır. Yapılan görüşme sonrası olumlu olması durumunda da yine çalışma durumu şirketin çalışma şekline göre uzaktan, ofiste veya hibrit olacak şekilde düzenlenebilir.

Şirketlerin anlık ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterdiğinden, şirket adına verilmiş bir taahhüt olarak algılanmaması adına kurum isimleri -şirketlerin talebi ile- paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte önceki mezunlarımızın staja giriş haberlerini takip ederek ilgili şirketleri görebilirsiniz.

4 Aşamayı da başarıyla tamamlayan mezunlar 6 aylık bir staj programına alınırlar. Stajlar; yurt içi, yurt dışı, tam zamanlı, yarı zamanlı ya da proje bazlı olabilir.

Staj ve İşe Yerleştirme Desteği Programı Siliconmade Academy kurumunun ve öğrencinin birlikte yürüttüğü bir multifonksiyonel süreçtir. Öğrenci, staj yapmak istediği kurumda uygun koşullarının oluşması halinde ve stajyerin gelişiminden sorumlu olabilecek yetkili lider yazılımcılara sahip olan kurumlara staj başvurusunda bulunabilir.

Staj ve İşe Yerleştirme Desteği Programı Siliconmade Academy kurumunun ve öğrencinin birlikte yürüttüğü bir multifonksiyonel süreçtir. Öğrenci çalışmak istediği kurumu uygun koşulların oluşması halinde seçebilir; çalışmak istediği kuruma iş başvurusu yapabilir.

Eğitim programlarımızı başarıyla tamamlayan katılımcılarımız, uluslararası geçerliliği olan başarı sertifikası alır. Mezunlarımız öncelikle 6 aylık staj programına alınır, sonrasında başta Siliconmade Arge olmak üzere destekleyen diğer kurumlarda iş görüşmelerine yönlendirilir. Kurumların ihtiyacına göre staj yapmadan direk işe alınan mezunlarımız bulunmaktadır. Bu durumda 6 aylık sürenin sonunda staj başarıyla tamamlanmış kabul edilir.

Siliconmade Academy tarafından aldığınız eğitim ile staj ve iş başvurusu yaparken referanslarınız bölümüne, eğitim koordinatörlerini ekleyebilirsiniz. Örnek:

 • Elif Kundakci - Eğitim Koordinatörü

Eğitimlerde gösterdiğiniz etkili iletişiminiz ve başarınız Siliconmade Academy bünyesinde staj yapabilmenizi sağlayacaktır. Siliconmade Academy ve Siliconmade Arge şirketleri staj ve işe alımlarında öncelikli olarak mezun ve öğrencileri ile görüşmektedir.

Eğitimlerde gösterdiğiniz etkili iletişiminiz ve başarınız Siliconmade Academy bünyesinde takım arkadaşımız olmanızı sağlayacaktır. Siliconmade Academy ve Siliconmade Arge şirketleri staj ve işe alımlarında öncelikli olarak mezun ve öğrencileri ile görüşmektedir.

Eğitim programlarımızı başarıyla tamamlayan katılımcılarımız, uluslararası geçerliliği olan başarı sertifikası alır ve yurtdışında iş bulabilir. Şirketlerin ihtiyacı doğrultusunda yönlendirme gerçekleştirilir.

Stack Overflow’un 2019 yılında hazırladığı en son geliştirici anketine göre, küresel yazılımcı topluluğunun yaklaşık % 75'i lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip. Bu, şu an sektörde aktif olarak çalışan yazılım uzmanlarının dörtte birinin üniversite diploması olmadığı anlamına geliyor. Sektör verileri mühendislik alanında bir diploması olmasa da gerekli pratiği ve öğrenme sürecini geçiren yazılımcıların bu alanda artan bir oranda çalışabilir olduklarını gösteriyor. Siliconmade Academy’de aldığınız eğitim sıfırdan, ileri seviyeye kadar bütün yazılım aşamalarını içermektedir. Eğitime katılım için herhangi bir mezuniyet gerekmediği gibi yazılım dünyasında iş bulmak içinde herhangi bir mezuniyet ve bölüm şartı da aranmamaktadır.

Siliconmade Academy Staja ve İşe Yerleştirme Desteği Programı belirli aralıklarla yapılmaktadır. Erteleme hakkınız yalnızca bir dönemliktir. Sürece dahil olmadan önce erteleme isteğinizi Bildirim Formu’ndan bildirmelisiniz