Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Öğrenci Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğinkanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanı talep ediyoruz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişiselverilerimin Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinkimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesindesayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okumuşve anlamış bulunmaktayım.


Yurtdışına Veri Aktarımı Hakkında Açık Rıza

Siliconmade Formunu doldurmam sonrasında verilerimin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-posta sağlayıcıların veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması nedeniyle kimlik, iletişim ve indirim koduna ilişkin verilerimin yurtdışına aktarım yapılmasına özgür irademle açık rıza veriyorum.

Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı üzere; işlenen ve saklanan verilerimin neler olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği, hangi kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapıldığı konularında bilgilendirildim. İrademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarımın neler olduğunun bilincindeyim.