Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Öğrenci Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanı talep ediyoruz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okumuş ve anlamış bulunmaktayım.


Yurtdışına Veri Aktarımı Hakkında Açık Rıza

Siliconmade Formunu doldurmam sonrasında verilerimin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-posta sağlayıcıların veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olması nedeniyle kimlik, iletişim ve indirim koduna ilişkin verilerimin yurtdışına aktarım yapılmasına özgür irademle açık rıza veriyorum.

Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı üzere; işlenen ve saklanan verilerimin neler olduğu ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği, hangi kişi, kurum ve kuruluşlara aktarım yapıldığı konularında bilgilendirildim. İrademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarımın neler olduğunun bilincindeyim.


Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Verilerinin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza

İletişim Verilerimin(E-Posta Adresi, GSM Numarası), bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Şirkete ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmesi ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesine özgür irademle açık rıza veriyorum.