{ Siliconmade Network }

Bütün, parçaların toplamından büyüktür. Yetkin insanlar, değerli bilgilerle bir araya geldiklerinde ve ortak amaçlarla hareket ettiklerinde, doğan güç dünyayı dönüştürür. Siliconmade Network, kişileri, kurumları ve verileri global sorunlara çözüm olacak ileri teknolojileri geliştirmek amacıyla bir araya getiren etkin bir topluluktur.

Siliconmade Network,

    – Öğrencileri ve Mezunları

    – Mentörleri ve Eğitmenleri

    – Kurumları

bir araya getirir.

Siliconmade Akademi mezunları, yazılım bilgi ve becerisi üst seviyede, global trendleri takip eden, stratejik düşünebilen kişilerin birbirleriyle temasta olacağı bir topluluk olarak, mentörlerin, eğitmenlerin ve kurumların rehberliğinde birbirlerine ömür boyu destek olur, birlikte geliştirecekleri ileri teknoloji projeleriyle global sorunlara çözüm üretir. Siliconmade Network bilgi, hizmet ve yetkinlik alışverişi dışında, yurt içi ve yurtdışı iş imkanları konusunda ömür boyu birbirini destekler. Bu sayede hep birlikte geleceğin güçlü ve yetkin projelerine ismini yazman için çalışır.


{ Öğrenciler Ve Mezunlar }

Tarih boyunca en temel ve en güçlü bağlar, okullarda kurulmuştur. Bu yüzden iyi okulların mezunları, okul sonrasında da güç birliğini aynı anlayışla sürdürmeye devam ederler. Aynı anlayıştan gelenlerin birliğini simgeleyen ekol kelimesi de bu yüzden Fransızca okul anlamına gelen école kelimesinden dilimize girmiştir. Siliconmade Academy’de benzersiz bir ekol olduğu için, sen ve tüm diğer arkadaşların farklı ve ilerici bilgi birikim ve bakış açılarıyla donanacaksın. Siliconmade ekolünde yetişmiş yeni nesil yazılımcılar olarak, aramızda ömür boyu kuracağımız iletişim çok kuvvetli olacak. Hem şimdinin hem geleceğin trendlerini takip eden ve trendleri belirleyen bir mezun ve öğrenci ekibiyle sürekli fikir ve bilgi alışverişi yapabileceğin, aynı dilden konuştuğun ve her an temasta kalabildiğin, birlikte çalışırken sırtını yaslayabileceğin, iş alırken güvenle destek verebileceğin arkadaşların olacak.

{ Mentörler ve Eğitmenler }

Birçok kişi akıl hocasıyla okul hocasının eş güdümle kendisine yardımcı olabileceği bir eğitim arzular ama bu şansa, çoğu zaman eğitiminin hiçbir aşamasında sahip olamaz. Böyle bir imkanın en etkili olacağı dönem ise, senin kendini bilgi ve beceri anlamında en üst seviyeye taşıdığın, bir başka deyişle Siliconmade Academy’e katıldığın, eğitmenlerinin ve mentörlerinin dahil olduğu olduğu bir iletişim ağının sana sağlayacağı imkanların, ileriye yönelik atacağın adımların yerini bulabilmesi bakımından paha biçilemez değerde. Bu yüzden yılların tecrübesiyle, pek çok farklı süzgeçten geçerek ancak zorlu yolların bitiminde edinilebilen deneyimlere ilk ağızdan ulaşabilmenin avantajı, Siliconmade Network sayesinde kariyerin boyunca omzundaki koruyucu meleğin olacak.

{ Kurumlar }

Siliconmade Network’ün en güçlü taraflarından biri de, network’e dahil olan kurumlardır. Kurumlar; kültürlerini, teknoloji ve insan kaynaklarını Siliconmade Network üyelerine için açıyor; eğitimlerden seminerlere, etkinliklerden saha çalışmalarına kadar her türlü imkanı sağlıyor. Güçlü ve oturmuş yapıları, finansal ve kültürel güçleri sayesinde bu kurumlarla her temasında yepyeni perspektifler edinme şansına sahip olacaksın.

{ Başvuru Formu }

Neden Yazılımcı Olmak İstiyorsunuz?