Siliconmade Öğrenci Başvuru Formu Aydınlatma Metni

Siz Öğrencilerimizin kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Siliconmade Aydınlatma Metni ile size;

açıklamak isteriz.

Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:

1. Kişisel veri nedir? Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.
2. Veri İşleme faaliyeti nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerinizi bizimle Siliconmade eğitim paketini satın almanız sırasında paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.
3. Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Bu bakımdan, Şirketimiz bir veri sorumlusudur.
Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz, Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi (No:7700662167) kısaca Siliconmade’dir.
Siliconmade faaliyetlerini Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Beyoğlu/İstanbul adresinde göstermektedir. Şirketimiz ilgili daha detaylı bilgi için https://siliconmadeacademy.com adlı internet sitemizin İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1. Siliconmade’den Bilgi Almak, Şirketimiz ile İletişime Geçmek İçin İşbu Başvuru Formunu Doldurmanız Halinde Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu Başvuru Formu Doldurmanız Halinde;
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
İşlenen Kişisel Veriler
 • Kimlik Bilgileri
  • Adınız ve soyadınız
 • İletişim Bilgileri
  • Telefon numaranız
  • E-posta adresiniz(Özel olarak iletmeniz halinde)
 • Diğer
  • İndirim Kodu Bilginiz

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi Ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

İşbu Başvuru Formu Doldurmanız Halinde;
İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad-soyad,
 • Telefon numaranız
 • E-posta adresiniz
İşlenme Amaçları:
 • Satın almak istediğiniz eğitim paketi hakkında iletmiş olduğunuz iletişim adresleri üzerinden tarafınızla irtibat sağlanması,
 • Tarafınıza yine talebiniz üzerine eğitim hizmetleri konusunda bilgi verilmesi
 • Şirketimizin sizinle iletişim kurmasını talep etmeniz
Hukuki Sebepler:
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması(KVKK m.5/2-d)
Toplama Yöntemi:
 • Siliconmade web sitesini ziyaret etmeniz, instagram reklamlarında yer alan linkler üzerinden firmamıza ulaşmanız durumunda otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 • İndirim Kodu Bilginiz
İşlenme Amaçları:
 • Satış sürecinde özel bir indirim kodunuz var olması durumunda tarafınıza ayrıcalıklı bir fiyat teklifi sunulabilmesi amacıyla
Hukuki Sebepler:
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması(KVKK m.5/2-d)
Toplama Yöntemi:
 • Siliconmade web sitesini ziyaret etmeniz, instagram reklamlarında yer alan linkler üzerinden firmamıza ulaşmanız durumunda otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 • Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarmaktayız?
Kişisel verileriniz KVKK (“Kanun”) Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
4. Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:
Siliconmade, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz öğrencilerimizin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz, Siliconmade’in internet sitesinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret şirket tarafından ilgili kişiden tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu: Siliconmade Arge Yazılım Bilişim Anonim Şirketi
E-posta: academy@siliconmade.com
KEP adresi: siliconmadeargeyazilim@hs01.kep.tr
İletişim Adresi: Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Beyoğlu, İstanbul


Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde, internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ya da bizleri arayabilirsiniz.