MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


ÖNEMLİ:

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz.

Son KULLANICI, Sözleşme konusu online-canlı eğitim hizmetinin ilk kullanımından itibaren işbu Sözleşmede geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu hükümleri kabul etmemesi halinde kullanıcı, sözleşme konusu hizmetten yararlanamaz, online eğitime katılamaz, dersleri takip edemez ve derse ait dökümanları kullanamaz. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri SATICI telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Siliconmade Academy Eğitim Anonim Şirketi(Siliconmade)’ne aittir. Siliconmade, https://siliconmadeacademy.comda ve SATICI tarafından paylaşılan tüm kanallarda yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın, SATICI’ya ait https://siliconmadeacademy.com web sitesinden ya da tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, Sözleşme madde 3'te belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu online-canlı eğitim hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, hizmete ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek hizmet bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

2. TARAFLAR VE TANIMLAR

2.1. KULLANICI

ALICI ya da ALICI’nın bildirdiği, İşbu Sözleşme konusu online-canlı eğitim hizmetlerini kullanan kişidir.

2.2.SATICI

 

Unvanı:                                 Siliconmade Academy Eğitim Anonim Şirketi

MERSİS No:                          0770110512900001

İletişim Adresi:                  Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No: 3

34560 Beyoğlu, İstanbul

Şirket Merkez Adresi:     Maden Mah. Sıla Cad. C BL No:44 İç Kapı No: 4 Sarıyer - İstanbul

Telefon (Müşteri Hiz.):  +90 850 272 7454

E-mail:                                  academy@siliconmade.com

Web Adresi:                        https://siliconmadeacademy.com

 

2.3. ALICI


ÖĞRENCİNİN KENDİSİ:                                                                           

Ad Soyad:                           

Telefon:                               

Adres:           

 

ÖĞRENCİNİN VELİSİ:

(Öğrenci 18 yaşından küçük ise doldurulacaktır.)

Ad Soyad:   

Telefon:       

Adres:           


3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ VE ÜCRETİ

3.1. ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’ nda özellikleri aşağıda detaylı olarak belirtilen özgün içerik ve eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirilmektedir. Hizmet Bedeli, tüm vergileri kapsar.

Kayıt Bilgileri

Program:      1. Aşama Goldenmade Temel Programlama Eğitimi

2. Aşama Platinummade Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

3. Aşama Siliconmade İleri Seviye Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

4. Aşama Siliconhead 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

 

Ödeme Takvimi:

Ödeme 01: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 02: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 03: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 04: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 05: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 06: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 07: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 08: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 09: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 10: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 11: … TL, son ödeme tarihi …

Ödeme 12: … TL, son ödeme tarihi …


 

Toplam Tutar: TL

 

Ödeme yöntemi:     İyzico, Hesaba Havale / EFT

 

Banka hesap bilgileri:

 

Banka:           İş Bankası

Hesap Adı:   Siliconmade Academy Eğitim A.Ş.

IBAN:             TR21 0006 4000 0011 1351 2888 80

3.2. Satın alınan Hizmetin diğer özellikleri ve kullanım koşulları https://siliconmadeacademy.com web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde detaylı olarak belirtilmiştir.

3.3. SATICI tarafından sağlanan ve online yürütülecek olan eğitim hizmeti, elektronik ortamda yürütülen hizmetler olup, işbu sözleşmeye konu hizmet ödeme ile birlikte ALICIYA sağlanmaktadır.

3.4. ALICININ işbu sözleşmeyi belirtmiş olduğu iletişim adresi aracılığıyla onaylaması ve ödeme aşamalarının tamamlanması halinde belirlemiş olduğu E-Posta ve/veya WhatsApp iletişim adreslerine eğitim öncesi gerekli bilgiler iletilir. Eğitim başladıktan sonra ise E-Posta/WhatsApp /Classroom/Discord hesapları üzerinden ALICI ile iletişim sağlanır. ALICI eğitimlere uzaktan erişim yoluyla katılacaktır. Eğitim hizmetini internet üzerinden online-canlı olarak sunacaktır. Eğitime katılma hakkına sahip olan ALICI, belirlemiş olduğu iletişim hesabına gönderilen bağlantıya (link) belirlenen tarih ve saatte bağlanarak giriş yapabilir.

3.5. İşbu sözleşme kapsamında satın alınan hizmete ilişkin fatura ALICININ ödeme aşamalarını tamamlarken belirlemiş olduğu iletişim hesabına hizmetin tamamlanmasını takiben elektronik ortamda iletilecektir.

4. ÖDEME YÖNTEMLERİ

     Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ödeme işlemini gerçekleştirmek için ALICI’ nın İletişim formunda belirttiği e-mail adresine ya da Whatsapp üzerinden GSM numarasına SATICI’ ya ait banka hesap numaraları iletilir. ALICI tarafından bu hesap numaralarından birine 5 (beş) gün içerisinde ödeme yapılması gereklidir. Havale/EFT yolu ile yapılacak ödeme sırasında; ödeme açıklamasına, hizmet alınan eğitim paketinin adının yazılması gereklidir. Anılan ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları ALICI’ya yansıtılabilir. Böyle bir durumda, SATICI’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur. Hizmet bedelinin, işbu maddede belirtilmiş süre içerisinde SATICI’nın banka hesabına gönderilmemesi, eksik gönderilmesi veya ALICI’nın hesabına iade olunması ve benzeri sebeplerle SATICI’ya ulaşmamış olması halinde satış işleminin tamamlandığından söz edilemeyeceğinden işbu mesafeli satış sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

 

     İyzico ile Ödeme: Ödeme, SATICI’nın https://siliconmadeacademy.com web sayfasında satın alınmak istenen hizmetin “iyzico ile Ödeme İçin” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. ALICI, “Onayla ve Devam Et” butonunun tıklanmasının ardından iyzico Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilir ve ödeme bu şekilde gerçekleştirilir. İyzico’nun kullanımı ile ilgili tüm hüküm ve şartlar için https://www.iyzico.com/genel-sartlar adresine bakınız. ALICI’ya burs sebebiyle ya da satış esnasında tanımlanan özel bir indirim olması halinde SATICI tarafından ayrıca yeni bir İyzico ile Ödeme seçeneği sunulacaktır.

4.1. Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından Ön Bilgilendirme Formu’ nun okunduğunun ve teyit edildiğinin; İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ALICI’ nın belirttiği e-mail adresine ya da Whatsapp üzerinden telefon numarasına gönderilir.

5.2. ALICI, satın aldığı hizmet ile ilgili; Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni belirtmiş olduğu iletişim adresi üzerinden onay vermesi halinde; hizmet bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanır. Anılan onay işlemleri, hizmet kullanım kapsam ve şartlarını kabul anlamına gelir.

5.3. ALICI, kendisine ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde hizmetin kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından KULLANICI’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı KULLANICI’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

5.4. Satın alınan hizmetin özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.

5.5. Satın alınan eğitim programı, satış ve kullanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

5.6. ALICI, satın aldığı eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın eğitim programını içeren dijital içeriği KULLANICI’nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer, online eğitime katılım izni kaldırılır. Alıcının satın almış olduğu eğitim paketine ilişkin bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

5.7. Eğitim programını içeren online eğitim KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’nın ödeme yaptığı banka/kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan program bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez ertelise, SATICI sözleşmeyi sona erdirir.

5.8. SATICI, aşağıda belirtilen minimum ve maksimum kontenjan şartlarına uyarak sınıf planlamalarını yapmakla yükümlüdür. Aksi halde kontenjan şartları sağlanmazsa SATICI, eğitimi tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir.

 

       1. Aşama eğitimi sınıf kontenjanı minimum 10 maksimum 15

       2. Aşama eğitimi sınıf kontenjanı minimum 25 maksimum 30

       3. Aşama eğitimi sınıf kontenjanı minimum 25 maksimum 30

       4. Aşama eğitimi sınıf kontenjanı minimum 25 maksimum 30

 

5.9.       SATICI, eğitimlerin ALICI tarafından pekiştirilerek sağlam bir temele oturtulması ve bir sonraki aşamanın organizasyonel planlaması için, aşamalar arasında belli bir süre pay bırakmaktadır. Bekleme süreleri maksimum olarak şu şekildedir; 1. ve 2. aşama arasında 6 aya, 2. ve 3. aşama arasında 1 yıl 6 aya kadar, 3. ve 4. aşama arasında 6 aya kadar süre tayin edilebilir.

 

5.10.    SATICI, 2. aşama sınıflarının planlanmasında 1. aşamadan 2. aşamaya geçen ALICI’nın 1. aşamada aldığı puan durumuna ve SATICI’nın kayıt kesinleştirme konusundaki iletişim talebine (İşbu sözleşme uygun beyan etmiş olduğu iletişim kanalları üzerinden görüşme sağlanacaktır.) ALICININ geri dönüş süresine göre önceliklendirme yapabilecektir. Aynı dönem 1. aşama mezunları eğitim sonu puanlarına göre sıralanacak ve puanı en yüksek olan öğrenciden itibaren sınıfın kontenjanı dolana kadar yerleştirmeler yapılacaktır. Kontenjan kalmadığı durumda ALICI, bir sonraki 2. aşama eğitiminde önceliklendirilerek sınıfa dahil edilecek ve o sınıfta eğitimine başlayacaktır.

 

5.11.    Eğitim süresince yapılan bütün görüşmeler; eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim içeriklerinde kullanılması ve tanıtım çalışmalarında kullanılması amacıyla kaydedilmektedir. Eğitim süreci boyunca ders/mentorlük/atölye ve benzeri oturumların kayıtları ve ders sürecince SATICI tarafından paylaşılan tüm içerikler, dokümanlar aşağıdaki gerekçelerle ALICI ile paylaşılmaz.

 

  1. Ders kesitleri, içerikleri, dokümanları yalnız ders işlenen sınıf ve dersin işlendiği an için anlamlıdır. Sınıf ve zamandan bağımsız olarak değerlendirildiğinde ders kesitleri SATICIYI temsil etmediğinden kesitler işlenmeden yayınlanamaz.

 

  1. SATICI; eğitim oturumlarını biricik ve profesyonel toplantılar olarak görür, katılımcıların özverili bir şekilde eğitime öncelik vermesini ve belirlenen saatte sınıfta toplanma alışkanlığını kazanmasını bekler. Ders kayıtlarının yayınlandığı eğitim kurumlarından edindiği tecrübe, kayıtların paylaşıldığı durumda derslere katılım oranının dramatik bir şekilde düşüş göstermesidir. SATICI; "offline ders içeriği" yöntemine uygun ilerlemez, interaktif bir metodolojiyi baz alır. Derslerdeki katılım düşüklüğü bu öğretim metodunu engellediği için eğitim kesitlerinin yayınlanması uygun değildir.

 

  1. SATICI; ALICI’nın, dersin eğitmeninden her hafta düzenli olarak konu başlıklarını almasını, o konu başlıklarını çeşitli kaynaklardan tekrar etmesini ve üzerinde pratik yapmasını önerir. Bu sayede ALICI’nın, kendi kendine öğrenme becerisi gelişecektir.

 

5.12.    SATICI’nın eğitimlerine, etütlerine, mentorlük görüşmelerine, atölye oturumlarına ve diğer tüm etkinliklerine ait görüntü ya da seslerinin; katılımcılar tarafından bir önceki maddelerde bildirilen nedenler, SATICI eğitim metodolojisi ve KVKK kuralları gereğince -üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmasa dahi- kopyalamayacak, çoğaltmayacak, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacak olup, bu konuda hukuka aykırı veri işleme faaliyetinde bulunanlar hakkında SATICININ ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin şikayet haklarının saklıdır.

5.13.    İşbu sözleşmede yer alan maddeler SATICI yolculuğunu kapsayan tüm eğitim aşamaları için geçerlidir.

5.14.     ALICI, Siliconmade Academy eğitimlerini paket halinde alarak indirim kazandıysa ve eğitim aldığı sürece puanına bağlı olarak burs kazandıysa bu iki indirim birleştirilemez, kazanılan indirimlerden fazla olan indirim miktarı ALICI lehine seçilerek uygulanır.

5.15.    ALICI’nın Siliconmade Academy eğitimlerini paket halinde alarak kazandığı indirim, eğitim aldığı sürece puanına bağlı olarak kazandığı burs oranından daha az ise ALICI’ya aradaki fark kadar geri ödeme yapılır veya bu miktar ALICI’nın ödeyeceği taksitlerden düşülür.

6.  KULLANICI’NIN HİZMET KULLANIM KAPSAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BEYANLARI

ALICI/KULLANICI, madde 3’te belirtilen, satın almış olduğu hizmeti satın almadan önce hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını, teyit ettiğini ve kabul ettiğini internet ortamında onaylamakla beyan etmiştir. ALICI/KULLANICI, söz konusu hizmeti satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir.

SATICI’ya ait https://siliconmadeacademy.com web sayfasında ve SATICI tarafından paylaşılan tüm kanallarda yer alan mevcut her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, kısmen veya tamamen kullanımı hususunda; SATICI’nın daha önceden yaptığı anlaşmalar kapsamında diğer üçüncü kişilere ait olan bilgi ve içerikler hariç; tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Siliconmade’e aittir.

6.1. KULLANICI’nın Fikri ve Sınai Haklar Kapsamında Kalan Kullanımı

6.1.1. KULLANICI, satın alınan hizmet ile ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye, Ön Bilgilendirme Formuna ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, hizmeti yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını

6.1.2. KULLANICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, hizmet kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını

6.1.3. Bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. KULLANICI’nın Fikri ve Sınai Haklar Hükümlerini İhlali ve Yaptırımı

KULLANICI, İşbu Sözleşmenin 6.1. hükmüne aykırılık ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki lisanstan doğan fikri mülkiyet haklarının ihlali halinde;

6.2.1 SATICI’nın bu ihlal/ihlallerden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. SATICI’ ya herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın, 100.000 TL (yüzbin TL) tutarında cezai şartı, peşinen ödemeyi; bu cezai şartın fahiş olmadığını, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep edemeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2 SATICI’nın bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

6.2.3 KULLANICI’nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICI’ nın işbu Sözleşmeyi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, KULLANICI’ ya sağlanan online-canlı eğitimin kullanımına son verme ve KULLANICI’nın eğitim içeriğine erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

6.3. KULLANICI’ nın Yükümlülükleri

6.3.1. KULLANICI, satıcı tarafından kendisine şifre ve Kullanıcı adı verilmesi halinde bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICI’ ya haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.2. KULLANICI, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, salgın hastalık terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve SATICI’nın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında SATICI’dan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mücbir sebebin gerçekleşmesi durumunda SATICI, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesi ile söz konusu edimi yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir. Ertelenen eğitim koşullar sağlandığında SATICI tarafından belirlenen yeni gün ve saatte yerine getirilebilcektir.

6.3.3. KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, kullanılan içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICI’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

6.3.4. KULLANICI, SATICI’nın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların lisanslı olduğunu, lisanssız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.5. Kullanıcı, sözleşme kabul tarihinde ödeme yapmadığı taktirde hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borcun muaccel olacağını ve bakiye borç için temerrüde düşeceğini, bu durumda Siliconmade Academy'nin alacağını tahsili için her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir. Uygulanacak yıllık temerrüt faiz bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında belirlenmiştir. Kullanıcı belirlenmiş olan bu faizin yanısıra her türlü harç, masraf ve avukatlık ücretini ödemekle yükümlüdür.

6.3.6. SATICI, eğitim yolculuğunun 1. ve 2. aşamalarında eğitimlere ek mentorlük görüşmeleri ve tekrar etütleri, 2. ve 3. aşamalarda eğitimlere ek tekrar etütleri ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirir. Kayıt aşamasındaki ALICI; eğitimlere ek oturumların o dönem için planlanan gün/saat ve benzeri detaylarını öğrenir, kişisel programının uygunluğunu kontrol eder, devam zorunluluğu bulunan eğitimler ve ek oturumlar için haftada ayırması gereken minimum saati SATICI için önceliklendireceğini kabul eder.

6.3.7. Eğitim süreci boyunca mail, Classroom, WhatsApp ve Discord gibi iletişim kanalları üzerinden yapılan duyuruları ve iletilen gelişmeleri takip etmek, gerekiyorsa aksiyon almak ve geri bildirimde bulunmak ALICININ sorumluluğundadır.

6.3.8. ALICININ Eğitim başladıktan sonra, mevcut sınıfında kontenjan ayrılmış olacağı için sınıf değişikliği yapmasına SATICI tarafından izin verilmez.

6.3.9. SATICI’nın başarı kriterlerinin yer aldığı puan politikasına göre; ALICI, belirtilen sorumlulukları zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirerek puan toplar, topladığı puanlara göre alacağı belgenin türünü kendisi belirler ve eğitim gördüğü aşamaya özel olarak belirlenen baraj puanını geçerse sonraki aşamaya kaydolurken burs kazanabilir.

6.3.10. SATICI eğitim sürecinde, ALICI’nın, derslere ve ders dışı etkinliklere %90 devam zorunluluğu bulunmaktadır ve ALICI, derslerin ve ders dışı etkinliklerin %10’undan fazlasına devamsızlık yaparsa, katılım belgesi alamaz.

6.3.11. ALICI’nın eğitimlere ve etkinliklere eğitim / etkinlik başlangıcından 15 dakika önce bağlanması ve hazır olarak beklemesi gerekmektedir. Eğitim ve etkinlik katılımlarının tamamı ALICI’yı tam zamanlı olarak gösteren açık bir kamera ile yapılmalıdır. Kameranın eğitim / etkinlik süresince geçici olarak dahi kapalı kalması, ilgili eğitim / etkinlik için devamsızlık olarak değerlendirilir.

6.3.11. ALICININ eğitim süresince sınıf içerisinde ve grup çalışmalarında yapıcı iletişim kurarak bireysel sorumluluklarını yerine getirmesi, teknik görevlerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak tamamlaması her aşama için değerlendirilen devam ve başarı kriterlerindendir.

6.3.12. 4 aşamayı ve stajını başarıyla tamamlayan ALICI Siliconhead ünvanı alır. Aşamalarda başarısız olan ALICI %50 indirimle aşama tekrarı yapabilir. ALICI, aşama tekrarı yaparak da olsa tüm aşamaları ve stajını başarıyla tamamlarsa Siliconhead ünvanı alır. Aşamalarda başarısız olan ALICI aşama tekrarı yapmadan eğitim yolculuğuna devam ederse başarısız olduğu aşama özelinde %50 indirimle aşama tekrarı yapma imkanını, Siliconhead ünvanını ve Siliconhead fırsatlarını kaybeder.

6.3.13. SATICININ eğitim yolculuğunda 4 aşamayı ve stajını başarıyla tamamlayan ALICI Siliconhead ünvanı kazanır. Siliconhead olan ALICI 3 ana fırsattan faydalanabilir.

a.    SATICI Network’ünün daimi üyesi olma

b.    SATICI tarafından staja/işe yerleşme sürecinde desteklenme

c.    Yazılım sektöründe güncel kalmak adına -ALICI başarı puanı, talep önceliği ve burs kontenjanı sınırları dahilinde- SATICI eğitimlerine ömür boyu ücretsiz katılabilme

6.3.14. Staja/işe yerleştirme süreci, ALICININ kayıt olduğu aşamalara göre ikiye ayrılır. 4 aşamalı eğitime kaydolan ALICI; işbu Sözleşme’nin 6.3.14. maddesine, yalnızca 3. aşamaya kaydolan ALICI işbu Sözleşme’nin 6.3.15. maddesine tabi tutulur.

6.3.15. 4 aşamayı da başarıyla tamamlayan ALICI, staja/işe yerleşebilmek için 3 aylık bir hazırlık sürecine girer. Staja/işe yerleşme hazırlık sürecinde Etkili LinkedIn Kullanımı, CV Hazırlama Atölyesi, Mülakat Simülasyonu, Geri Bildirimler ve benzeri oturumlar yer alır,  bu süreç ek oturumlar ve aktivitelerle desteklenebilir, hazırlık süresi sınıfın takvimine göre değişiklik gösterebilir. Staja/işe yerleşme için planlanan hazırlık sürecine katılım zorunludur. Hazırlık sürecini ve gerekliliklerini -SATICI yönlendirmelerine tam uyum sağlayarak- başarıyla tamamlayan ALICI, 4 aşama boyunca kazandığı belgeler ve topladığı puanlar göz önünde bulundurularak SATICI Network’ündeki kurum/kuruluşlara yönlendirilir ve staja/işe yerleşene kadar SATICI tarafından uçtan uca desteklenir. Hazırlık sürecindeki oturumların tamamına katılmayan ve verilen görevlerin tamamını zamanında, tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyen ALICI, staja/işe yerleşme desteğini kaybeder.

6.3.16. 3. Aşamayı başarıyla tamamlayan ALICI, staja yerleşebilmek için 3 aylık bir hazırlık sürecine girer. Staja yerleşme hazırlık sürecinde Etkili LinkedIn Kullanımı, CV Hazırlama Atölyesi, Mülakat Simülasyonu, Geri Bildirimler ve benzeri oturumlar yer alır,  bu süreç ek oturumlar ve aktivitelerle desteklenebilir, hazırlık süresi sınıfın takvimine göre değişiklik gösterebilir. Staja yerleşme için planlanan hazırlık sürecine katılım zorunludur. Hazırlık sürecini ve gerekliliklerini -SATICI yönlendirmelerine tam uyum sağlayarak- başarıyla tamamlayan ALICI, kazandığı belgeler ve topladığı puanlar göz önünde bulundurularak SATICI Network’ündeki kurum/kuruluşlara yönlendirilir ve staja yerleşene kadar SATICI tarafından uçtan uca desteklenir. Hazırlık sürecindeki oturumların tamamına katılmayan ve verilen görevlerin tamamını zamanında, tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyen ALICI, staja yerleşme desteğini kaybeder.

6.3.17. Staja/işe yönlendirme süreci boyunca süreci olumsuz yönde etkileyen, isteksiz tutum içerisinde olan, agresif ve saldırgan bir iletişim kuran/davranan, SATICI ve/veya yönlendirilen kurum imajını/çalışanını zedeleyici hareketler sergileyen, kurum gerekliliklerini ve yönlendirmelerini tamamını zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen ALICI, staja/işe yerleşme desteğini kaybeder.

6.3.18. Staja/işe yerleştirme sürecini uçtan uca başarıyla tamamlayan ALICI, SATICI aracılığı ile 1 kez staja/işe yerleştiği takdirde, SATICI %100 staja/işe yerleştirme desteğini sağlamış olur. Bundan sonraki süreç SATICI sorumluluğunda değildir. Staj ya da iş başlangıç tarihinde 2 aylık deneme süresinden sonra SATICI’NIN yükümlülükleri sona ermektedir. Staja/işe yerleştirme desteği sürecinde ALICI(staj ve iş sürecinde artık işçi) ve işverenin(Staja/işe yerleştirme sürecinde işbirliği sağlanan şirketler) İş kanundan kaynaklı fesih hakları saklıdır.

6.3.19. İşverenin yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Alıcının sözleşmeyi feshetmesi halinde SATICI 1 defaya mahsus olmak üzere staja/işe yerleştirme desteğini  tekrar sağlayabilecektir.

6.3.20. Kayıt aşamasında ALICI tarafından onay verilen maddeler gereğince, eğitim süresi boyunca teknik alt yapı ve benzeri durumları ALICININ ön hazırlıkla birlikte test edeceğini, süreç boyunca teknik donanımı karşılayacağını ve sürdüreceğini kabul edilir. Açıklanan durumlara ilişkin problemlerin devamlılık göstermesi durumunda ALICININ, eğitime devamsızlık yaptığı kabul edilir.

6.3.21. Kullanıcı, eğitime başladıktan sonra sağlık sorunları vb. gibi eğitimi dondurmayı zorunlu kılan haklı gerekçelerle kursu dondurmak istediği taktirde bu talebini yazılı olarak  ALICININ sözleşmede yer alan adresine fiziken ya da sözleşmede yer alan diğer iletişim kanalları üzerinden kendini tanıtmak suretiyle ve gerekli ispat belgeleri ile birlikte bilgi@siliconmade.com mail adresine iletmesi gerekmektedir. Sözlü başvurular değerlendirilmeyecektir. Kursu dondurma talebi yerinde görülen ALICININ, ödemeleri işbu sözleşme kapsamında belirtilen şekilde aynen devam etmek kaydıyla eğitimi en fazla 6 ay süreyle dondurulabilir.

6.3.22. ALICI eğitim başladıktan sonra yukarıda düzenlenen özel durumlar hariç olmak      üzere hiçbir şart ve koşulda SATICI tarafından kendisine ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

6.3.23. SATICI tarafından Google Classroom uygulaması üzerinden ALICI ile paylaşılan dökümanlar ALICI tarafından indirilemez, kopyalanamaz. SATICI, ALICI’nın öğrenme ile ilgili ihtiyaçlarının tamamının doküman indirilmeden de / kopyalanmadan da karşılanması sebebiyle ilgili platformda bu işlemlerin yapılması iznini kaldırır. ALICI, Classroomda paylaşılan dokümanlara -eğitime devam ettiği ve eğitimlerini başarıyla tamamladığı sürece- online(çevrimiçi) platform üzerinden sınırsız erişim sağlayabilir. Ancak söz konusu bilgi ve belgelerin(Classroom üzerinden ALICI ile paylaşılan dökümanlar) kısmen veya tamamen indirilmesine/kopyalanmasına/çoğaltılmasına/yayılmasına SATICI tarafından izin verilmez.

6.4. KULLANICI’nın Beyanları

6.4.1. Online eğitim programı/paketi, internet erişimi gerektirir. Söz konusu internet bağlantısının sağlanması, kalitesi güvenliği ve sürdürülebilirliği KULLANICI sorumluluğundadır. KULLANICI, online eğitimin kullanılmasıyla ilgili olarak elektronik cihazından/cihazlarının donanımsal eksikliklerinden; internet kalitesi ya da erişiminden kaynaklanan sorunlardan SATICININ sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

6.4.2. KULLANICI, SATICININ öğrenci, öğretmen, teknik destek çalışanları ve öğrenci işleri birimi dahil herhangi bir çalışanına genel ahlaka ve ders düzenine aykırı, uygunsuz, onur kırıcı yorum, paylaşım, söz ve/veya davranışlarda bulunması halinde; SATICI tarafından 1 kez yazılı uyarı alır. Uyarı sonrasında benzer tutumlara devam eden KULLANICI ile ilişik kesme süreci başlatılır. SATICI ile ilişiği kesilen KULLANICIYA ücret iadesinin yapılması ve KULLANICININ tekrar SATICI eğitimlerine kayıt olması mümkün değildir.

7. SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

7.1. SATICI, işbu Sözleşme konusu hizmetin Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan hizmete ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait elektronik cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk KULLANICI’ ya aittir.

7.2. SATICI, Ön Bilgilendirme Formunda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında satın alınan tarihten hizmet bakımından şirket  internet sitesinde hizmet detaylarında öngörülen tarihe kadar sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. SATICI, eğitim tamamlandıktan sonra, KULLANICIYA taahhüt ettiği eğitim belgelerini, KULLANICI, yükümlülüklerini yerine getirdiği taktirde vermekle yükümlüdür.

7.3. SATICI, hizmetin sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği günün sona erdiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI' ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu hizmet ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri şirketin resmi web sitesinde, SMS vasıtası ile veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI/KULLANICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

7.4. Eğitim hizmeti; içerik geliştirme vb. sebepler ile belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. ALICI/KULLANICI, dijital içeriklerin SATICI’dan kaynaklanmayan sebeplerle kesintiye uğraması ya da performans seviyesinde farklılıklar gözlenmesi halinde SATICI’nın bu durumu düzeltmek için gerekli özeni ve çabayı gösterdiğini bilir ve anılan durumlarda SATICI’ nın tazminat yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

7.5. SATICI, hizmet ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir ses, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, hizmetin ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

7.6. SATICI, hizmet ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

8. SİLİCONHEAD YOLCULUĞU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

SATICI tarafından sunulan “Siliconhead Yolculuğu” aşağıdaki gibidir.

1. Aşama Temel Programlama Eğitimi

2. Aşama Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

3. Aşama İleri Seviye Yazılım Uzmanlıkları Eğitimi

4. Aşama 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimi

5. Aşama Staj Programı

 

Aşamalarda kazanılabilecek belgeler/sertifikalar aşağıdaki gibidir.

1. Aşama Temel Programlama Eğitimi / Siliconmade Academy Katılım Belgesi

1. Aşama Temel Programlama Eğitimi / Siliconmade Academy Başarı Belgesi

 

2. Aşama Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi / Siliconmade Academy Katılım Belgesi

2. Aşama Full Stack Yazılım Uzmanlığı Eğitimi / Siliconmade Academy Başarı Belgesi

 

3. Aşama İleri Seviye Yazılım Uzmanlıkları Eğitimleri / Siliconmade Academy Katılım Belgesi

3. Aşama İleri Seviye Yazılım Uzmanlıkları Eğitimleri / ICCW Onaylı 6Başarı Sertifikası

3. Aşama İleri Seviye Yazılım Uzmanlıkları Eğitimleri / e-Devlet Onaylı Başarı Sertifikası

 

4. Aşama 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimi / Siliconmade Academy Katılım Belgesi

4. Aşama 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimi / Siliconmade Academy Başarı Belgesi

 

5. Aşama Staj Programı / Siliconmade Academy Katılım Belgesi

5. Aşama Staj Programı / Siliconmade Academy Başarı Belgesi

Bütün eğitimler, öğrencilerin(Alıcıların) katılım ve görevlerde gösterdikleri başarıları değerlendirilerek 3 farklı sonuç ile tamamlanabilir.

1) Başarı Belgesi 2) Katılım Belgesi 3) Belge Yok

1. Aşama, 2. Aşama, 3. Aşama ve 4. Aşamadan Başarı Belgesi alan katılımcılar Staj Aşamasına dahil edilir. Staj aşamasından da Başarı Belgesi alan öğrenciler(ALICILAR) SILICONHEAD Unvanını kazanır.

SILICONHEAD Unvanını kazanan katılımcılar İşe Yerleştirme Programına dahil edilir.

1. Aşama, 3. Aşama ve 4. Aşama eğitimlerine katılmak için önceki aşamalardan Katılım Belgesi veya Başarı Belgesi alma ön koşulu aranmaz.
2. Aşamayı alabilmenin ön koşulu, 1. Aşamadan Katılım Belgesi ya da Başarı Belgesi alınmasıdır.

Herhangi bir aşama sonunda, Başarı Belgesi alamayan öğrenciler(ALICILAR), güncel eğitim fiyatları üzerinden %50 indirim ile aşama tekrarı yapabilirler.

2. Aşama ücretini 1. Aşama sonucu belli olmadan önce ödemiş ve 1. Aşamadan Katılım Belgesi veya Başarı Belgesi alamamış olan öğrencilerin(ALICILARIN), 2. Aşamaya devam edebilmek için güncel eğitim fiyatları üzerinden %50 indirim ile 1. Aşamayı tekrar etmeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler 1. Aşamayı tekrar etmek istememeleri durumunda Cayma Politikamız gereği 2. Aşama ücretinin %50 kesinti ile geri alırlar.

2. Aşama ücretini 1. Aşama sonucu belli olmadan önce ödemiş ve 2. Aşama eğitimine devam etmeye hak kazanmış öğrencilerin(ALICILARIN), aldıkları burs oranı kadar ücret iadesi taksitlerinden düşülür.

9. CAYMA HAKKI

9.1. Cayma Hakkının Kullanımı; 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar cayma hakkının istisnalarıdır. Bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) iade veya iptal yapılamamaktadır.

9.2. Ancak ALICI; SATICI’nın müşteri memnuniyeti ilkesi gereği sağladığı opsiyon ile, kaydolduğu eğitimi, eğitim başlamadan en geç 1 hafta öncesine kadar %50 cayma bedelini ödemek şartıyla iptal sağlayarak kısmi ücret iadesi talep edebilir. ALICI 1 haftalık belirtilen süreyi aşarsa, ilgili sınıfta eğitim sonuna kadar ALICI için kontenjan ayrılmış olacağı için, eğitimin ertelenmesi / iptal edilmesi ve ücret iadesi mümkün olmayacaktır. ALICININ işbu maddede açıklanan durumlarda eğitimi iptal etmek istemesi durumunda da bakiye ödemelerini yerine getirme yükümlülüğü devam edecektir. Eğitimden vazgeçmiş olması bu yükümlülüğü sona erdirmemektedir.

9.3. ALICININ, iş değişikliği, sınava hazırlanmaktan vazgeçme veya devlet kurumlarına atanması neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali Kullanıcı tarafından talep edilemez. Kullanıcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

9.4. ALICI; yukarıda 9.2 maddesinde sayılan şartları sağlamak kaydıyla SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvanı:          Siliconmade Academy Eğitim Anonim Şirketi

MERSİS No:   0770110512900001

Adres:             Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Beyoğlu,

  İstanbul

E-mail:            academy@siliconmade.com

Web Adresi: https://siliconmadeacademy.com

9.5. ALICI eğitime başladıktan sonra hiçbir şart ya da koşulda SATICI tarafından ücret iadesi gerçekleşmeyecektir. Alıcının eğitime devam etmek istememesi halinde ödeme yöntemlerine ilişkin süreç aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

9.5.1. İndirim hakkı kazanmamış ve taksitle ödeme yapan ALICI, SATICIYA aynı şekilde

anlaşılan bedeli tamamlayana kadar ödeme yapmaya devam edecektir.

9.5.2. İndirim hakkı kazanmış ve taksitle ödeme yapan ALICI, SATICIYA aynı şekilde

anlaşılan bedeli tamamlayana kadar ödeme yapmaya devam edecek olup, kazanılmış indirim

hakkı son taksitlere yansıtılacaktır.

9.5.3. Ödemesini tamamlamış ve eğitime devam etmek istemeyen ALICI’ya, SATICI tarafından

iade yapılmayacaktır.

9.5.4. Madde 9.2.’deki şartları sağlayarak gerekli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak

istediğini SATICI’ya ileten ve ücretin tamamını ödemiş ALICI’ya; SATICI’ya iletmiş olduğu

IBAN hesabı üzerinden kısmi iade gerçekleştirilebilecektir.

9.5.5. Mesafeli Satış sözleşmesinin 6.4.2. maddesi kapsamında yürütülen süreç neticesinde şirketle ilişiği kesilen öğrenciye hiçbir şart ve koşulda ücret iadesi yapılmayacaktır.

9.6. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

10.1 TARAFLAR arasındaki işbu mesafeli satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihte mevcut olmayan ve meydana gelmesinde SATICI’nın herhangi bir etkisinin olmadığı, SATICI’nın kontrolü dışında gelişen doğal afet (deprem, sel, yangın vb.), salgın hastalıklar, sosyal patlamalar (kitlesel isyan, genel grev vb.), mevzuatla getirilen yasaklama ve engeller, büyük ekonomik krizler, kazalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer durumların ortaya çıkmasıyla SATICI’nın işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ya da zamanında yerine getirmesinin imkansızlaşması mücbir sebep olarak kabul edilir.

10.2 Mücbir sebebin gerçekleşmesi durumunda SATICI, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesi ile söz konusu edimi yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir. Ertelenen eğitim koşullar sağlandığında SATICI tarafından belirlenen yeni gün ve saatte yerine getirilebilcektir.

11. ELEKTRONİK İLETİ

11.1. SATICI, hizmete ilişkin ifanın yerine getirilebilmesi sebebiyle, ödemenin gerçekleştirilmesi ve arıza-hata durumlarının düzeltilmesi aşamalarında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.

11.2. ALICI’ya ve KULLANICI’ya, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak, her türlü hizmete ve ürüne ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, promosyon,  satış ve pazarlama amacıyla Siliconmade tarafından kısa mesaj (SMS), otomatik arama, elektronik posta ve benzeri elektronik yöntemler ile ticari elektronik ileti gönderilebilir. ALICI işbu sözleşmenin onaylanması ile iletilerin gönderilmesini kabul etmiştir.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

12.1. Sözleşmenin süresi ALICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten sonra  ALICIYA bildirilen eğitim takvimiyle başlar, hizmet bakımından şirket internet sitesinde hizmet detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca kullanıcı eğitim içeriğinden faydalanır

12.2. İşbu Sözleşme, 12.1. bendinde belirtilen dönemin sonunda kendiliğinden sona erer.

12.3. SATICI, ALICI/KULLANICI'nın İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Kullanıcı ve Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI/KULLANICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.

13. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ VE DELİL ANLAŞMASI

13.1 ALICI, işbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

13.2 İşbu Sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları kesin delil oluşturur.

14. YÜRÜRLÜK

14.1. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

14.2. İşbu Sözleşme’nin bir örneği, satın alma sırasında başvuru formunda bildirilen e-mail adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere gönderilecektir.