Full Stack yazılımcı olarak çalışmaya hazır ol.

19 Hafta

Eğitim Süresi

128 Saat

Ders Süresi

15 Saat

Atölye Süresi

15 Saat

Mentorluk Süresi

32 Saat

Etüt Süresi

6 Saat

Farkındalık Çalışması


{ Dersin Amacı }

Katılımcılar bu eğitim sonunda temel web programlama bilgisine sahip olacaklar, uçtan uca bir web projesini geliştirecek bilgi ve deneyimi kazanacaklar.

Versiyon kontrol sistemi (GIT) eğitimi alacak ve eğitim süresince bu uygulamaya hakim olacaklar. Web uygulamalarının işleyişini anlayıp kendilerine ait web uygulamaları geliştirebilecekler, veri tabanı üzerinde ihtiyaç duydukları sorgulamaları yapabilecekler.

Yani frontend ve backend uzmanlıklarını içeren full stack yetkinliklerini kazanarak eğitim sonunda Junior Full Stack Yazılım Geliştiricisi olarak yazılım ekiplerinde işe girmeye hazır olacaklar.

Katılımcılar bu aşamada ayrıca 3. Aşamada yapacakları dikey uzmanlık seçimlerinin ön hazırlığı olarak yapay zeka, oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme, proje yönetimi, analiz, siber güvenlik, test gibi alanlarda da bilgi sahibi olacaklar. Bu aşamada da teknik derslere ek olarak gerçekleşen mentorluk seanslarında alan uzmanlarıyla bir araya gelerek iş dünyası dinamiklerini tanıyacak ve başarılı iş insanlarının deneyimlerinden faydalanarak teknoloji projelerinde yer alabilme ve iş birlikleri kurma potansiyelini kazanacaklar.

{ Kimler Katılabilir }

Platinummade Eğitimine Katılma Şartları

Goldenmade olan öğrenciler, yani 1. Aşamadaki görevleri yerine getirerek yeterli puanı toplayan öğrenciler 2. Aşama Platinummade eğitimine devam edebilirler.

{ Eğitmen }

{ Eğitim İçeriği }

Hafta 1
 • ASP.NET Core MVC'ye Giriş
 • Web Uygulaması Nedir?
 • HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi
 • HTTP Response ve Request
 • Neden MVC?
 • MVC Framework'un Ana Bileşenleri
 • İsimlendirme Kuralları
 • ASP.NET Core MVC Proje Yapısı
 • ASP.NET Yapısının Genel Mimarisi
 • ASP.NET ve IIS Entegrasyonu
 • ASP.NET Uygulama Mimarisi
 • ASP.NET MVC Uygulama Döngüsü
 • MVC Framework Çalışma Mimarisi
 • MVC Pipeline
 • MVC ile “Hello World" Uygulaması
Hafta 2
 • Route ve Controller Yapısı
 • Route / Controller Eşleştirme Algoritması
 • Outbound Route Matching Algoritması
 • Özel Route Değişkenleri
 • Route Constraint Kavramı
 • Özel Route Constraint Tanımlama
 • Action Kavramı ve Controller Sınıfı
 • Controller Action Invoker Mekanizması (Action Mapping)
 • Model Binding
 • ActionResult ile Farklı Rendering Mekanizması (View, Json, String vs..)
 • Action Filtreleri
Hafta 3
 • View Yapısı
 • Razor Sözdizimi ve Yazılım Kuralları
 • ViewData, TempData Nesneleri
 • ViewPage ve Type Safe ViewPage
 • Partial View
 • URL ve Kontrol Üretme Sınıfları
 • View il Controller Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri
 • View ve Kod Arasındaki İletişim
 • Özel View Şablonu Geliştirme
 • Farklı View Motorları ile Çalışma
 • View Üzerinde Javascript Kullanımı
 • MVC Proje Şablonu
Hafta 4
 • Area Yapısı
 • Area yapıları oluşturma
 • Admin panel örneği
 • Route tanımları
Hafta 5
 • Model Yapısı
 • Model tanımlama
 • Model validation
 • Model binding
Hafta 6
 • Form Uygulamaları
 • Form ElemenlarıOluşturma
 • Form Validation
 • Form Verilerini işleme
Hafta 7
 • JavaScript Uygulamaları
 • JavaScript Dosyalarının Kullanımı
 • ASP.NET MVC Ajax Uygulamaları
 • CAPTCHA Uygulaması
Hafta 8
 • State Yapıları
 • Session Kavramı ve Yönetimi
 • Cookie ile Çalışmak
 • Application State
Hafta 9
 • Authentication ve Authorization Yapıları
 • Authentication ve Authorization Kavramları
 • Sayfaları Yetkilendirme, Session, Cookie, JWT
 • Özel Yetki Yapılarının Kullanımı
Hafta 10
 • Database Yapısı
 • ASP.NET MVC ile Veri Uygulaması Geliştirme
 • Model Kavramı nedir?
 • EF ve Model Binding
 • Entity Altyapısının İstemci ile Entegrasyonu
 • ASP.NET Scaffolding
Hafta 11
 • Katmanlı Mimari ile Proje Oluşturma
 • Web API Uygulaması
Hafta 12
 • Web API Uygulaması
 • REST Servis Nedir?WebAPI Altyapısı ve Mimarisi
 • PUT,DELETE ve Diğer Post Yöntemleri
 • APIController ve Response Yönetimi
 • WebAPI Route ve Action Kavramları
 • WebAPI ve Client Uygulamaları (API Call)
Hafta 13
 • Web API Projesi
Hafta 14
 • Middleware Yapısı
 • Middleware yapıları
 • Filter Yapısı
 • Özel Filtreler Tanımlama
 • Configuration Yapısı
 • Configuration Dosyaları
 • Configuration Dosyalarından Veri Okuma
Hafta 15
 • Error Handling Yapısı
 • ASP.NET MVC Uygulamalarının Hata Yönetimi
 • Log Yapısı
 • Log yapısı konfigrasyonu
 • Cache Yapısı
 • ASP.NET Caching Uygulamaları
 • Dağıtık Session Yönetimi (Redis)
Hafta 16
 • File Yapısı
 • Dosya Kullanımları, Upload, Download İşlemleri
 • Publishing ve Deployment Yapıları
 • MVC Uygulamasının Host Edilmesi
 • ASP.NET MVC Uygulamalarının Güvenliği
Hafta 17
 • Workshop
 • Yapay Zeka
 • Siber Güvenlik
Hafta 18
 • Workshop
 • Mobil Programlama
 • Oyun Geliştirme
Hafta 19
 • Workshop
 • Proje Yönetimi
 • Analiz
 • Kullanıcı Deneyimi
 • Test
  Mentorluk

  Platinummade eğitimi alan öğrencilerimiz 5 adet mentörlük eğitimi almaya hak kazanırlar.
  Menötürlük eğitimlerimizin katkıları nelerdir?

  { Başvuru Formu}