Full Stack yazılımcı olarak çalışmaya hazır ol.

19 Hafta

Eğitim Süresi

128 Saat

Ders Süresi

15 Saat

Atölye Süresi

15 Saat

Mentorluk Süresi

32 Saat

Etüt Süresi

6 Saat

Farkındalık Çalışması


{ Programın Amacı }

Katılımcılar bu eğitim sonunda temel web programlama bilgisine sahip olacaklar, uçtan uca bir web projesini geliştirecek bilgi ve deneyimi kazanacaklar.

Versiyon kontrol sistemi (GIT) eğitimi alacak ve eğitim süresince bu uygulamaya hakim olacaklar. Web uygulamalarının işleyişini anlayıp kendilerine ait web uygulamaları geliştirebilecekler, veri tabanı üzerinde ihtiyaç duydukları sorgulamaları yapabilecekler.

Yani frontend ve backend uzmanlıklarını içeren full stack yetkinliklerini kazanarak eğitim sonunda Junior Full Stack Yazılım Geliştiricisi olarak yazılım ekiplerinde işe girmeye hazır olacaklar.

Katılımcılar bu aşamada ayrıca 3. Aşamada yapacakları dikey uzmanlık seçimlerinin ön hazırlığı olarak yapay zeka, oyun geliştirme, mobil uygulama geliştirme, proje yönetimi, analiz, siber güvenlik, test gibi alanlarda da bilgi sahibi olacaklar. Bu aşamada da teknik derslere ek olarak gerçekleşen mentorluk seanslarında alan uzmanlarıyla bir araya gelerek iş dünyası dinamiklerini tanıyacak ve başarılı iş insanlarının deneyimlerinden faydalanarak teknoloji projelerinde yer alabilme ve iş birlikleri kurma potansiyelini kazanacaklar.

{ Kimler Katılabilir }

Platinummade Eğitimine Katılma Şartları

Goldenmade olan öğrenciler, yani 1. Aşamadaki görevleri yerine getirerek yeterli puanı toplayan öğrenciler 2. Aşama Platinummade eğitimine devam edebilirler.

{ Eğitmen }

{ Eğitim İçeriği }

Hafta 1
 • Temel Kavramlar, HTML
 • WWW, Web
 • Client, Server
 • Request, Response
 • Domain, Hosting
 • IP
 • HTTP Protokolü ve Çalışma Prensibi
 • HTTP Methods
 • HTTP Status Codes
 • VS Code ile Geliştirme Ortamı, Eklentiler
 • HTML Nedir?
 • HTML Belge Oluşturma ve HTML Yapısı
 • Temel Meta Etiketleri
 • Başlıklar, Paragraflar, Listeler
 • Resimler
 • Bağlantılar
 • Tablolar
 • Div, Span
 • Formlar
Hafta 2
 • CSS
 • CSS Giriş, Inline Styles, Classes, ID Styles
 • Temel CSS Özellikleri
 • CSS ile Box Layout Oluşturma
 • CSS Flex ile Layout Oluşturma
 • Bootstrap
 • Bootstrap Nedir?
 • Bootstrap kütüphanesinin eklenmesi
 • Bootstrap Layout özellikleri
 • Bootstrap Content özellikleri
 • Bootstrap Form özellikleri
 • Bootstrap Component kullanımları
 • Bootstrap Utilities kullanımları
Hafta 3
 • JavaScript
 • Değişkenler ve Sabitler
 • Operatörler
 • Tarih Fonksiyonları
 • Koşullu Yapılar
 • Döngüler
 • Fonksiyonlar
 • Diziler
 • for-of Döngüsü
 • for-in Döngüsü
 • Global Scope, Local Scope
 • Ternary Operator
 • Events, Event Listener
 • DOM Yapısı
 • Event Listener
 • DOM Element Add, Remove, Replace, InsertBefore
Hafta 4
 • JavaScript
 • setTimeout, setInterval
 • fetch, Ajax İşlemleri
 • String Fonksiyonları
 • Number Fonksiyonları
 • Vite ile Vue Uygulaması
 • GIT Sürüm Kontrol Sistemi
 • Git Nedir?
 • Git Kurulumu
 • Git Konfigrasyonu
 • Git yapısı
 • Temel Git Komutları
 • Geri Alma İşlemleri
 • Branch işlemleri
 • Log işlemleri
 • Remote İşlemleri
 • Github
 • VS Code ile GIT Kullanımı
 • Visual Studio ile GIT Kullanımı
 • Github Proje İşlemleri
Hafta 5
 • ASP.NET Core MVC'ye Giriş
 • Uygulama Türleri
 • Web Uygulaması Nedir?
 • .NET Framework Nedir?
 • .NET Nedir?
 • MVC Nedir?
 • ASP.NET Nedir?
 • ASP.NET Sürümleri
 • Kurulumlar
 • Dotnet CLI ile Proje İşlemleri
 • HTTPS Sertifikasını Aktif Etme
 • Visual Studio Üzerinde Proje Oluşturma
 • ASP.NET MVC Uygulama Yaşam Döngüsü
 • Middleware Pipeline, MVC Pipeline, Filters
 • ASP.NET MVC Klasör ve Dosya Yapısı
 • Program.cs Detayları
 • Projeyi Çalıştırma
 • Route ve Controller Yapısı
 • Route ve Controller Yapısı
 • Routing Nedir?
 • Controller Nedir?
 • Özel Route Tanımları
 • Route Constraint Kavramı
 • Özel Route Constraint Tanımlama
 • Controller Sınıfı ve Action Kavramı
 • Controller içerisinde String Çıktı Üretme
 • Controller içerisinde HTML Çıktı üretme
 • Controller içerisinde Querystring Kullanımı
Hafta 6
 • Route ve Controller Yapısı
 • Route Attribute
 • HttpGet Attribute
 • Status Code Response
 • ActionResult Çıktı Türleri
 • Content Result
 • Redirect Result
 • Json Result
 • View Result
 • View Yapısı
 • View Yapısı
 • Layout Yapısı
 • RenderBody Fonksiyonu
 • Şablondan View Oluşturma
 • _ViewStart Dosyası
 • _ViewImport Dosyası
 • RenderSection veSection Kullanımı
 • Razor View Engine
 • Razor View Engine Özellikleri
 • HostEnvironment
 • Özel Layout Oluşturma
 • Controller ile View Arasındaki Diğer Veri Taşıma Yöntemleri
 • ViewBag
 • TempData
 • ViewData
Hafta 7
 • Tag Halper Yapısı
 • Tag Helpers
 • Anchor Tag Helper
 • Basit Form Oluşturma
 • Form Tag Helpers
 • Html Helpers
 • Environment Tag Helpers
 • Partial Tag Helper
 • Partial İçerisinde Data Kullanımı
 • Append Version Tag Helper
 • ViewComponents
 • View Components
 • ViewComponent'in ekranda doğrudan kullanımı
 • View Component ile Parametre Kullanımı
Hafta 8
 • Area Yapısı
 • Area Yapısı
 • Route tanımları
 • Model Yapısı
 • Model Yapısı
 • View Model Oluşturma
 • Model Verilerinin Contreller'dan View'e Aktarımı ve Kullanımı
 • Form Data Model Binding
 • Formdan Verileri Controller'a Aktarma
 • Bind Özelliği
 • BindNever Özelliği
 • From Model Data Binding
Hafta 9
 • Form Uygulamaları
 • Form Elemanları Oluşturma ve Özellikleri
 • Data Annotation Özellikleri ve Form İçerisinde Kullanımları
 • Form Validation
 • Client Side Validation
 • Server-Side Validation
 • Hem Client Hem Server Side Validation
 • Hata Mesajlarının Gösterimi
 • Fluent Validation Paketi ile Doğrualama
 • Database Yapısı
 • Veritabanı Nedir?
 • Visual Studio İçerisinde Veritabanı Oluşturma
 • SQL Server Management Studio ile Veritabanı Oluşturma
 • Tablo Oluşturma
 • Veri Türleri
 • Constraints (Primary Key, Identity, Default)
 • Temel SQL Komutları
 • Query Ekranında Identity Değeri, Reseed
 • SQL ile Tablo Oluşturma
 • SQL ile Tablo Yapısını Değiştirme
Hafta 10
 • Database Yapısı
 • Veritabanı Kullanımı ile ilgili Yaklaşımlar
 • Database First Veritabanı Kullanımı
 • Verileri Listeleme
 • Veri Ekleme, Güncelleme ve Silme
 • Veritabanı Bağlantı Metninin appSettings
 • Dosyalarından Kullanımı
 • ASP.NET Scaffolding ile Admin Area Oluşturma
 • ASP.NET Scaffolding ile Database CRUD İşlemleri
 • Data Annotations
 • Veritabanının Otomatik Oluşturulması
 • Örnek Tablo Verileri Oluşturma (Data Seeding)
Hafta 11
 • Database Yapısı
 • Verileri Filtreleme
 • Sıralama
 • Sayfalandırma
 • İlişkisel Tablolar
 • Eager Loading, Lazy Loading
 • Toplu veri ekleme, Fake Data Kullanım
 • Migration
 • Dotnet Ef Aracı İle Migration İşlemleri
 • Package Manager Console ile Migration İşlemleri
 • State Yapıları
 • Session Kavramı ve Yönetimi
 • Session Servisini Ekleme
 • Session Değeri Ayarlama
 • Session Değerini Okuma
 • Session Değerini Silme
 • Cookie Nedir?
 • Cookie Tanımlama
 • Cookie Bilgisini Gösterme
Hafta 12
 • Authentication ve Authorization Yapıları
 • Authentication ve Authorization Kavramları
 • Cookie Authentication
 • Login Formu
 • Login işlemi
 • Logout İşlemi
 • Veritabanı Kullanarak Authentication
 • Rol Tabanlı Yetki Kontrolü
 • Çoklu Rol Kontrolü
 • Kayıt Olma İşlemi
 • Email Gönderme Service Üzerinden Çalışma
 • Email Aktivasyonu İşlemi
Hafta 13
 • Katmanlı Mimari ile Proje Oluşturma
 • Web Uygulama Mimarileri
 • Dönem Projesi Proje Oluşturma ve Katmanların Oluşturulması
 • App.Web.Mvc, App.Web.Api, App.Persistence, App.Business Katmanları
 • Interface, Dependency Injection (DI), Inversion of Control (IoC)
 • Dönem Projesi Üzerinde Entity İşlemleri ve CRUD Ekran İşlemleri
 • Abstract Class Kullanımı, BaseEntity, BaseRepository İşlemleri
 • Dto ve AutoMapper Kullanımı
 • Admin Panelin Oluşturulması
 • Editör kullanımı (CKEditor/TinyMCE)
Hafta 14
 • Katmanlı Mimari ile Proje Oluşturma
 • Dönem Projesi Üzerinde Entity İşlemleri ve CRUD Ekran İşlemleri
 • Authentication İşlemleri
 • Kullanıcı Yönetimi
 • Rol Yönetimi
 • Web API Uygulaması
 • Web Uygulamaları
 • REST nedir?
 • RESTful nedir?
 • WebAPI Projesi Oluşturma
 • WebAPI Route Yapısı
 • ApiController
 • Api Metotları
 • Swagger
 • Swagger Authentication
 • Api Test Clients
Hafta 15
 • Web API Uygulaması
 • APIController ve Response Yönetimi
 • WebAPI Route ve Action Kavramları
 • Web API projesine CRUD için controller'larının yazılması
 • WebAPI ve HttpClient Uygulamaları
 • CORS Ayarı
 • JWT Authentication
 • Özel Yapılar
 • Configuration Dosyaları
 • Configuration Dosyalarından Veri Okuma
 • appsettings.json Custom Section
 • Middleware Yapısı
 • Harici Dosyadan Middleware Kullanımı
 • Filter Yapısı
 • Extension Method
 • Log Yapısı
 • Serilog
 • Hata Yönetimi
 • Global Hata Yönetimi
Hafta 16
 • File Yapısı & Cache Yapısı
 • File Create, Read
 • Upload
 • Download
 • Crop
 • ASP.NET Caching Uygulamaları
 • Dağıtık Session Yönetimi (Redis)
 • Publishing ve Deployment Yapıları
 • Domain (Alanadı)
 • Server, Hosting Kavramları
 • Publish İşlemi
 • Veritabanı Yedeğini Alma ve Yükleme
 • Bundle ve Minification İşlemler
 • Obfuscation
 • MVC Uygulamasının Host Edilmesi
 • ASP.NET MVC Uygulamalarının Güvenliği
Mentorluk

Platinummade eğitimi alan öğrencilerimiz 5 adet mentörlük eğitimi almaya hak kazanırlar.
Menötürlük eğitimlerimizin katkıları nelerdir?

{ Başvuru Formu }

Neden Yazılımcı Olmak İstiyorsunuz?