360° Lider Yazılımcı Ol

{ Programın Amacı }

Siliconhead aşamasında proje yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olunması, iş analizinin planlanmasının işleyişi, iş analizinde kullanılan uygulamaların öğrenilmesi, yazılım testinin temelleri, yazılım test yöntemlerinin uygulanması, kullanılabilirlik temelleri ve kullanıcı deneyimi tasarım sürecinde kullanılan tasarım ve araştırma tekniklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

360° lider yazılım uzmanlığı başarılı bir şekilde tamamlandığında Siliconhead aşamasında kazandıkları yetkinliklerle güncel iş dünyasında dinamiklerine hakim olacaklar.

{ Kimler Katılabilir }

Siliconhead 360° Lider Yazılım Uzmanlığı Eğitimine Kimler katılabilir?

Yazılım sektöründe etkin bir şekilde iş geliştirmek isteyen ve iş süreçlerindeki farkındalığını geliştirmek isteyen herkes.

{ Belgelendirme }

{ Siliconhead Eğitim Programı }

Hafta 1
 • İŞ ANALİZİ
 • İş Analizine Giriş
  İş Analisti Yetkinlikleri
 • İş Analizi Bakış Açısı
 • İş Analizi Çekirdek Konsept Modeli
 • İş Analizi Bilgi Alanları
 • İş Analizi Teknikleri
 • İş Analizi Önemi
 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme
 • Davranışsal Özellikler
 • İş Bilgisi
 • İletişim Becerileri
 • Etkileşim Becerileri
 • Araçlar ve Teknoloji
Hafta 2
 • İŞ ANALİZİ
 • Strateji Analizi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Fonksiyonel Ayrışma
 • Süreç Analizi
 • Kök Neden Analizi
 • Gelecekteki Durumun Tanımlanması
 • Kurumsal Karne
 • Kıyaslama (Benchmarking) ve Pazar Analizi
 • SWOT Analizi
 • İş Modeli Geliştirme (Business Canvas Model)
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Risk Analizi Yönetimi
 • Değişim Stratejisini Belirleme
 • İş Yetenek Analizi
 • Finansal Analiz
 • İş Vakaları
Hafta 3
 • İŞ ANALİZİ
 • İş Analizi Planlama ve İzleme
 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Performans Metriklerinin (KPI) Belirlemesi
Hafta 4
 • İŞ ANALİZİ
 • Bilgi Alma ve İş Birliği
 • Bilgi Alma için Hazırlık
 • Bilgileri Ortaya Çıkarmak: Belge Analizi, Gözlem, Beyin Fırtınası, Grup Oyunları,Çalıştay, Odak Gruplar, Anket,Prototip, Arayüz Analizi, Görüşmeler, Zihin Haritası
 • Bilgi Alma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğini Yönetme
Hafta 5
 • İŞ ANALİZİ
 • Gereksinim Hayat Döngüsü
 • Gereksinimlerin İzlenmesi
 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi: Backlog yöntemi,Tahminleme, Madde Takibi, Önceliklendirme
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması
Hafta 6
 • İŞ ANALİZİ
 • İş Analizi ve Tasarımı
 • Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Çözüm Seçeneklerini Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Değerlendirilmesi ve Çözümün Önerilmesi
Hafta 7
 • İŞ ANALİZİ & TEST
 • Çözümün Değerlendirilmesi
 • Çözüm Performansının Ölçümü
 • Çözüm Performansının Analiz Edilmesi
 • Çözüm Limitlerinin Değerlendirilmesi
 • Organizasyon Limitlerinin Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerini Artırmak için Öneriler
 • Yazılım Testinin Temelleri
 • Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testin Yeri
 • Test Yönetimi
 • Test Türleri
 • Unit Test
 • Entegrasyon Testi
Hafta 8
 • TEST
 • Regresyon Testi
 • UAT Testi
 • API Testi
 • Hata Yönetimi
 • İleri Seviye Test Teknikleri
 • Test Otomasyonu ve Araçları
 • Uygulama Özet
 • Eğitim Tekrar
Hafta 9
 • PROJE YÖNETİMİ
 • Proje Yönetimi Çerçevesi
 • Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Proje Yönetiminde Organizasyonun Etkileri
 • Proje Yöneticisinin Özellikleri
 • Proje Paydaşları ve Yönetişim
 • Proje Ekibi
 • Proje Yaşam Dönüsü
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Hafta 10
 • PROJE YÖNETİMİ
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
Hafta 11
 • PROJE YÖNETİMİ
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Yönetimi Uygulamaları
 • MSProject Kullanımı
 • Vaka Çalışması
Hafta 12
 • PROJE YÖNETİMİ
 • Proje Yönetimi Metodolojileri
 • Proje Yönetiminde Çevik Uygulama
 • Vaka Çalışması
 • Eğitim Tekrar
Hafta 13
 • KULLANICI DENEYİMİ
 • UI / UX Nedir
  Tasarım ve Araştırma Teknikleri
 • Anahtar Kavramlar
 • Kullanılabilirlik Temelleri
 • Kullanılabilirlik Problemleri
 • Kullanıcı Deneyimi Nedir?
 • UX Tasarım Temelleri
 • Kullanıcı Deneyimi Tasarım Süreci ve Aşamaları
 • Kullanıcı Araştırması Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?
 • Kullanıcı Araştırması Teknikleri
 • Hedefleri Tanımla
 • Kapsamı Tanımla
 • Etkileşim Dizaynı
 • Bilgi Mimarisi Tasarımı
 • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
 • Görsel Tasarım
Hafta 14
 • KULLANICI DENEYİMİ
 • Fikir Geliştirme
  UI Tasarımı ve Wireframe
  Wireframe
 • Fikir Geliştirme ve Görselleştirme Metodolojileri
 • Persona Oluşturma
 • UI Tasarım İlkeleri Neledir?
 • UI Elemanları Neledir?
 • Temel Tasarım Prensipleri
 • Tasarım Dilinin ve Kütüphanesinin Oluşturulması
 • Wireframe ve Prototipleme Nedir?
 • Mobil Ekran Tasarlama
Hafta 15
 • KULLANICI DENEYİMİ
 • Tasarım
  Prototipleme
 • Tasarım Dilinin ve Kütüphanesinin Oluşturulması
 • Prototipleme Hangi Amaçla Kullanılır?
 • Prototipleme Nasıl Yapılır ve Nelere Dikkat Edilir?
 • Web ve Mobil Arayüz Tasarımının Prototopinin Oluşturulması
 • Örnek Proje Geliştirme
Hafta 16
 • KULLANICI DENEYİMİ
 • Kullanılabilirlilik Testi
  Proje Çalışması
 • Kullanılabilirlik Test Teknikleri
 • Kullanılabilirlik Testi Zorlukları
 • Kullanılabilirlik Test Araçları
 • Örnek Proje Geliştirme
 • Proje Sunumları

{ Başvuru Formu }

Neden Yazılımcı Olmak İstiyorsunuz?