Stajını Tamamla ve Siliconhead Unvanına Sahip Ol !

{ Staj }

Siliconhead Eğitimi'ni tamamladığımızda Siliconhead unvanını almak için tek bir adım kalır: STAJ.

Stajın nerede ve hangi lider yazılımcının süpervizyonunda yapıldığı Siliconmade Academy için önemlidir. Bu sebeple Siliconmade Academy, öğrencimizin adım adım profesyonelleşmesi ile ilgilenebilecek yetkinlikte lider yazılımcılardan oluşan kurumlarda yapılan stajları kabul eder. İlgili kurumdan düzenli olarak stajyer ile ilgili değerlendirme alır. 6 ayın sonunda, kurumla birlikte yapılan değerlendirme sonucunda stajyerin stajı başarıyla tamamladığına veya gerekçesi ile birlikte 1 ay daha devam etmesine karar verilir. Eğer öğrenci staj yapacağı kurumu kendisi seçmek isterse; mutlaka Siliconmade Academy'ye bilgi vermesi ve ilgili kurum ile yapılacak staj protokolünün kurum tarafından kabul edilmesi gerekir. Bununla birlikte seçilen kurumdaki lider yazılımcının öğrencinin gelişimi ile ilgili sorumluluk alabilecek yetkinlikte olması gerekir.

Siliconmade Academy, yurt içi ve yurt dışından stajyer başvuruları alır, kurumları staj protokolüne göre değerlendirir, uyumlu olanlar ile iş birliğine başlar. Stajyer kabul eden kurumların nihai amacı, profesyonelleşen öğrenciyi stajı tamamlandıktan sonra işe almaktır.

Öğrencimiz; Siliconhead unvanını aldıktan sonra 1 ay içerisinde staja başlar. Eğer staj ağımızdaki şirketlerin stajyer ihtiyaçlarında beklenmeyen bir azalma olursa ve öğrencimiz planlandığı gibi staja hemen başlayamaz ise; Siliconmade Academy staja başlama süresinin 1 yıldan daha uzun olmayacağını garanti eder.

6 aylık staj için bir diğer seçenek de Siliconmade Academy'den bir mentor süpervizör eşliğinde en fazla 5 kişilik gruplar ile bir araya gelen öğrencilerin kendi projelerini birlikte geliştirmesidir. Bu durumda stajın başarı ile tamamlanmasının kriteri, projenin hayata geçmesi ve gerçek kullanıcılar tarafından istikrarlı bir şekilde kullanılmasıdır.

Eğer öğrencimiz Siliconhead Eğitimini tamamladıktan sonra kendi imkanları ile iş bulur ve çalışmaya başlarsa; çalıştığı kurum ve direk bağlı olacağı yönetici Siliconmade Academy staj kriterlerini sağlıyorsa ve kurumda 6 ayı tamamlarsa; yöneticisi ile yapılacak değerlendirme sonrası uygun görülürse stajını başarıyla tamamlamış sayılır.

{ Başvuru Formu }

Neden Yazılımcı Olmak İstiyorsunuz?